Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

De kompetencer, som flest peger på som de vigtigste i deres nuværende lederjob, er evnen til at skabe resultater og evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde. Knap halvdelen af mellem- og linjelederne svarer, at det er blandt de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob.

10. april 2016

Undersøgelsen belyser:

 

  • Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres nuværende lederjob, samt de forskelle og ligheder der er i vurderingen mellem de tre ledelsesniveauer.

  • Privatansatte lederes vurdering af, om den såkaldt skandinaviske ledelsesstil giver mere tilfredse medarbejdere og bedre økonomiske resultater.
       

Se hele undersøgelsen her