Ledelse af generationer

Undersøgelsens primære sigte er at afdække på hvilken måde og i hvilket omfang de forskellige generationer eller aldersgrupper udgør en ledelsesmæssig udfordring i nutidens danske virksomheder.

30. september 2010

Undersøgelsen tager afsæt i følgende spørgsmål:

  • Har de enkelte generationer forskellige holdning til, hvad der er et godt lederjob?
  • Har de enkelte generationer forskellige ønsker til lederen og til ledelsesstilen?
  • Føler yngre henholdsvis ældre generationer sig mere eller mindre respekterede?
  • Er der generationsforskelle i omfanget af tillid i den organisatoriske kontekst?
  • Er der generations- eller aldersforskel i forandringsparatheden?
  • Er der generationsforskel i omfanget af loyalitet?
  • Er engagementet forskelligt på tværs af generationer?
  • Er behovet for og ønskerne til fortsat læring og uddannelse forskellig mellem generationerne?
  • Er generations- eller aldersforskelle årsag til konflikter på jobbet?
  • Er den personlige tilfredshed og trivsel generations- og aldersbestemt?

Se hele undersøgelsen (pdf)