Kriseledelse i private virksomheder i perioden 2008-2011

Undersøgelsens formål er at afdække den ledelsesmæssige håndtering af finanskrisen samt de personlige konsekvenser for den enkelte leder. Undersøgelsen indeholder udover et tilbageskuende perspektiv desuden et afsnit om respondenternes forventninger til de ledelsesmæssige konsekvenser af en eventuel kommende og lignende økonomisk krise.

30. januar 2012

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Fire ud af ti respondenter giver udtryk for, at deres virksomhed i høj eller meget høj grad har været påvirket af finanskrisen i perioden 2008-2011.
  • Seks ud af ti respondenter giver udtryk for, at deres virksomhed som konsekvens af krisen er blevet mere topstyret.
  • Hver fjerde leder har søgt intern eller ekstern rådgivning til ledelsesarbejdet i forbindelse med krisen. Søgningen efter gode råd har primært rettet sig mod såvel private som arbejdsrelaterede netværk.
  • En af de mere markante ændringer i virksomhedernes daglige liv er øget fokus på innovation og nytænkning.
  • Kun halvdelen af respondenterne føler sig personligt godt forberedt til en eventuel ny krise.

Se hele undersøgelsen (pdf)