Kommunikation

66 procent af den tid, respondenterne bruger på kommunikation, bruges til intern kommunikation, og 34 procent bruges på ekstern kommunikation.

31. august 2016

Undersøgelsen belyser blandt andet: 

  • Hvordan respondenternes tid brugt på kommunikation er fordelt på mundtlig og skriftlig kommunikation samt på intern kommunikation og ekstern kommunikation

  • De mest anvendte kommunikationskanaler over for medarbejderne

  • Hvor komplekse kommunikationskravene er, og hvor ofte man har oplevet, at ens kommunikation er blevet misforstået

  • Hvor mange som har deltaget i kompetenceudvikling i kommunikation, og hvor mange som vurderer, at de har behov for kompetenceudvikling i kommunikation

  • Om respondenterne mener, at det er i orden at sende e-mails og SMS til deres medarbejdere uden for normal arbejdstid, og om de forventer, at medarbejderne også svarer på E-mails og SMS uden for normal arbejdstid

  • Om den virksomhed, respondenterne er ansat i, er aktiv på de sociale medier, og udviklingen i andelen af virksomheder, der er aktive på de sociale medier fra 2012 til 2016

  • Om medarbejderne må anvende de sociale medier i arbejdstiden, og udviklingen i hvor mange der svarer, at medarbejderne må bruge de sociale medier i arbejdstiden fra 2010 til 2016

  • Hvor mange der har oplevet, at det har været nødvendigt at sætte grænser for eller føre kontrol med medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden, og udviklingen heri fra 2010 til 2016.

 Læs hele undersøgelsen her