Kommunalt ansatte bruger mere og mere tid på dokumentation

Stort flertal af de kommunale ledere oplever, at der de seneste to år er kommet flere dokumentationskrav fra staten og kommunerne, som både ledere og medarbejdere skal bruge mere tid på. Over en tredjedel af lederne oplever også, at de har fået mindre ledelsesrum, viser ny undersøgelse fra Lederne.

18. januar 2021

Ledelse i den kommunale sektor handler langt fra kun om at sikre den bedst mulige service til borgerne inden for blandt andet dagtilbud, skole, ældre- og socialområdet. Et stort flertal af de kommunale ledere oplever, at både de selv og deres medarbejdere i dag bruger mere tid på dokumentation end for blot to år siden, fordi staten og kommunerne indfører flere og flere dokumentationskrav. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Lederne har gennemført blandt 1.649 kommunale ledere – bredt fordelt på de kommunale områder – i december og januar.

72 procent siger, at deres medarbejdere bruger mere tid på dokumentation end for to år siden, og 65 procent af lederne siger, at de også selv gør det. Og det er vel at mærke både staten og kommunerne selv, som vælter nye dokumentationskrav ind over ledere og medarbejdere. 66 procent oplever, at der er kommet flere krav om dokumentation fra kommunerne, og 63 procent mener, at det samme er tilfældet fra statens side.

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne, kalder det en dybt bekymrende udvikling, at flere og flere dokumentationskrav stjæler tid fra ledere og medarbejdere på de kommunale velfærdsområder.

- Mange politikere har i tidens løb talt om, at vi skal begrænse bøvl og bureaukrati i det offentlige. Men denne undersøgelse viser desværre endnu engang, at det slet ikke er lykkedes – tværtimod. Og det er et stort problem, fordi tiden, der bruges på dokumentation, jo går fra den tid, som kan bruges til at sikre den bedste service til borgerne, siger Niklas Praefke.

 

Bruger dine medarbejdere/du som leder mere eller mindre tid på dokumentation sammenlignet med for to år siden? (%)

  Dine medarbejdere   Du som leder
 Meget mere/mere  72  65
 Hverken mere eller mindre  26  32
 Mindre/meget mindre  2  2
 Ved ikke  1  1
Kilde: Lederne. Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.649 kommunale ledere gennemført i perioden 10. december 2020-2. januar 2021. Lederne er bredt fordelt på arbejdsområde, geografi og ledelsesniveau.

Oplever du, at der er kommet flere eller færre kommunale/statslige krav om dokumentation, som har betydning for dit arbejdsområde, sammenlignet med for to år siden? (%)

  Kommunale krav   Statslige krav
 Mange flere/flere  66  63
 Hverken flere eller færre  31  34
 Færre/mange færre  3  2
 Ved ikke  1  1
Kilde: Lederne. Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.649 kommunale ledere gennemført i perioden 10. december 2020-2. januar 2021. Lederne er bredt fordelt på arbejdsområde, geografi og ledelsesniveau.


Politikerne skal stoppe regelskruen

Niklas Praefke opfordrer politikerne i både Folketinget og kommunerne til at være meget varsomme med at indføre regler, som ender med at påføre de kommunale ledere og medarbejdere mere bureaukrati. 

- Vi mener, man bør indføre en ny fast procedure i Folketinget og kommunalbestyrelserne, hvor alle forslag til alle nye love og beslutninger skal vurderes for, hvorvidt de vil betyde mere bureaukrati og dokumentationskrav, samt mindre ledelsesrum, ude i frontlinjen, inden de kan vedtages. Det vil tvinge politikerne til at blive mere bevidste om, hvad deres beslutninger betyder, og om ulemperne ved det øgede bureaukrati står mål med det, man ønsker med at indføre nye regler, siger Niklas Praefke.

Undersøgelsen viser også, at over en tredjedel (37 procent) af de kommunale ledere oplever, at de har fået mindre rum til at lede og føre de politiske beslutninger ud i livet, end de havde for to år siden. Halvdelen har ikke oplevet nogen forandring, mens kun 11 procent oplever, at de har fået mere ledelsesrum.

Oplever du, at du som leder generelt har fået større eller mindre rum til at lede og føre de politiske beslutninger ud i livet sammenlignet med for to år siden? (%)

Meget større/større 11 
Hverken større eller mindre 50 
Mindre/meget mindre 37
Ved ikke 2
Kilde: Lederne. Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.649 kommunale ledere gennemført i perioden 10. december 2020-2. januar 2021. Lederne er bredt fordelt på arbejdsområde, geografi og ledelsesniveau.


Ledere skal frigøres fra politikere og ansatte

Ifølge Niklas Praefke afspejler det et problem i den offentlige sektor, som Ledelseskommissionen allerede pegede på, da den kom med sine anbefalinger for to et halvt år siden. 

- Kommunalpolitikerne skal sætte de overordnede mål, mens de kommunale ledere skal have stor frihed til at føre målene ud i livet på den bedst mulige måde. Men mange steder er den afgrænsning desværre alt for plumret, og det betyder, at lederne ikke har det nødvendige rum til at lede medarbejderne og nå målene, siger Niklas Praefke, som også peger på en anden vigtig faktor, der begrænser de kommunale lederes rum til at lede:

- Det er et grundlæggende problem, at lederne ikke er tilstrækkeligt frigjorte af medarbejderne. Det gælder både i det såkaldte MED-system, som er alt for tungt og gør det vanskeligere for lederne at træffe nødvendige beslutninger, hvis medarbejderne sætter sig imod. Og derudover er det et grundlæggende problem, at mange ledere og medarbejdere er organiseret i samme faglige organisation, som også kan give interessekonflikter og mindske ledernes reelle ledelsesrum, siger Niklas Praefke.

Han mener, at man i det offentlige bør lade sig inspirere af den private sektor, hvor der er en decideret lederaftale, der sætter de overordnede rammer for lederne, og hvor ledere og ansatte sjældent er i samme faglige organisation.

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

nip
Niklas Praefke 

Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lho.dk