Kommunale ledere: Frie kommuner vil give bedre service til borgerne

Tre ud af fire kommunale ledere mener, at friere rammer til kommunerne vil betyde bedre service til borgerne. Og de frygter ikke, at det kan ramme nogle borgere, hvis der ryddes op i de statslige regler og dokumentationskrav. Ledernes cheføkonom er enig, men mener kun, at frikommunerne bliver en succes, hvis de enkelte ledere også får et større reelt ledelsesrum.

02. februar 2021

I løbet af 2021 bliver syv kommuner ”sat fri” i et nyt frikommuneforsøg, hvor regeringen på forhånd lægger op til, at de bliver fritaget for at følge en lang række af de normale love og krav på dagtilbuds-, skole og ældreområdet. Og det forsøg møder overvældende opbakning fra de kommunale ledere i en ny undersøgelse, som Lederne har foretaget blandt 1.649 ledere i kommunerne. 

Hele 91 procent mener, at forsøget er en god idé. Og 76 procent mener, at friere rammer til kommunerne generelt vil give bedre service til borgerne. Kun tre procent mener, at det vil give dårligere service.

 

Mener du, at det er en god eller dårlig idé, at udvalgte kommuner får lov til at eksperimentere med friere rammer? (%)
Meget god/god 91 
Hverken god eller dårlig  5
Dårlig/meget dårlig  3
Ved ikke  1
Kilde: Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.649 kommunale ledere gennemført i perioden 10. december 2020-2. januar 2021. Lederne er bredt fordelt på arbejdsområde, geografi og ledelsesniveau.


Forventer du, at friere rammer til kommunerne generelt vil føre til bedre eller dårligere service til borgerne? (%)

Meget bedre/bedre  76
Hverken bedre eller dårligere  16
Dårligere/meget dårligere  3
Ved ikke  6
Kilde: Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.649 kommunale ledere gennemført i perioden 10. december 2020-2. januar 2021. Lederne er bredt fordelt på arbejdsområde, geografi og ledelsesniveau.

Ledernes cheføkonom, Niklas Praefke, støtter helhjertet frikommuneforsøget og er helt enig med de kommunale ledere i, at mere frit handlerum kan give bedre service til borgerne.

- I dag er kommunerne forpligtet til at følge en lang række statslige regler og krav, som der formentlig hver for sig har været en mening med at indføre. Men tilsammen gør de desværre, at kommunerne og de kommunale ledere er bundet på hænder og fødder og har alt for lidt rum til at indrette sig og udføre opgaverne på den måde, som vil give den bedste service til borgerne i den enkelte kommune. Derfor tror jeg absolut, at der er et stort potentiale for at skabe bedre service, hvis kommunerne bliver sat mere fri, siger Niklas Praefke.

 

Kommuner skal skære ned på deres eget bureaukrati

Ledernes cheføkonom peger dog på, at det potentiale kun bliver indfriet, hvis kommunerne ikke falder for fristelsen til at erstatte det statslige bureaukrati med kommunalt bureaukrati. Kommunerne skal ledes ved hjælp af klare målsætninger fra den politiske ledelse, som de kommunale ledere så får et klart mandat og et større, reelt ledelsesrum til at føre ud i livet. Til gengæld skal lederne naturligvis også stå til ansvar for, at de leverer resultater på deres område.

- Mange kommuner er desværre slemme til selv at indføre alt for mange rigide procedurer og dokumentationskrav, som begrænser de enkelte lederes ledelsesrum og stjæler tid fra både ledere og medarbejdere. To tredjedele af de kommunale ledere siger, at kommunerne har indført flere dokumentationskrav i de seneste to år. Derfor er det en væsentlig forudsætning for frikommunernes succes, at kommunerne lægger bånd på sit eget bureaukrati og lader lederne få rum til at lede, siger Niklas Praefke.

Han mener, at de kommunale ledere i sammenligning med deres kolleger i den private sektor har et klart mindre ledelsesrum. Det er også oplevelsen blandt de kommunale ledere i undersøgelsen, som tidligere har været ledere på det private arbejdsmarked. Her siger 62 procent, at de havde større ledelsesrum i det private, mens kun 14 procent oplever, at de har mere ledelsesrum i kommunen.

Er det din oplevelse, at du havde mere eller mindre rum til at lede i den private sektor end i den offentlige sektor? (%)
Meget større  62
Samme  22
Mindre/meget mindre  14
Ved ikke  2
Kilde: Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.649 kommunale ledere gennemført i perioden 10. december 2020-2. januar 2021. Lederne er bredt fordelt på arbejdsområde, geografi og ledelsesniveau. Dette spørgsmål er kun stillet til de 179 respondenter, som tidligere har været ledere i den private sektor.

 

Ingen borgere vil tabe med friere rammer

Argumentet mod at sløjfe mange af de statslige regler og dokumentionskrav, som kommunerne skal følge, kan nogle gange være, at man dermed giver køb for sikkerheden for, at alle borgere får, hvad de har krav på. Men kun 16 procent af de kommunale ledere i Ledernes undersøgelse mener, at friere rammer til kommunerne vil øge risikoen for, at nogle borgere ikke får en god service. Og det mener Niklas Praefke da heller ikke er en reel risiko.

- Kommunerne skal naturligvis fortsat overholde de overordnede krav, som lovgivningen på forskellige områder stiller til den service, borgerne har krav på. Og hvis de ikke gør det, kan borgerne jo klage på fuldstændig samme måde som i dag. Jeg mener tværtimod, at friere rammer til kommunerne vil gøre det nemmere at tilrettelægge indsatsen og udføre opgaverne, sådan at servicen bliver bedre til borgerne i de enkelte kommuner, siger Niklas Praefke.

Forventer du, at friere rammer til kommunerne generelt kan føre til større eller mindre risiko for, at nogle borgere ikke får en god service? (%)

Meget større/større  16 
Hverken større eller mindre  46
Mindre/meget mindre 32 
Ved ikke  6
Kilde: Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.649 kommunale ledere gennemført i perioden 10. december 2020-2. januar 2021. Lederne er bredt fordelt på arbejdsområde, geografi og ledelsesniveau.

 

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

nip
Niklas Praefke 

Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lho.dk