Innovation og ledelse

Undersøgelsen søger at belyse, hvordan lederne føler sig klædt på til innovationsledelse, om de har deltaget i uddannelse eller anden kompetenceudvikling i innovationsledelse, og hvilke barrierer de ser i forhold til innovation, både i deres job og virksomheden som helhed.

30. november 2010

Undersøgelsen viser blandt andet, at innovation har en fremtrædende rolle i virksomhedernes strategi og som følge deraf i lederens job. Der er altså i stigende grad krav om, at lederne har kompetencer indenfor innovationsledelse. Det synes dog ikke at betinge, at lederne også får efteruddannelse indenfor området.

78 procent af respondenterne har ikke deltaget i efteruddannelse med fokus på innovationsledelse, mens 63 procent svarer at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem at deltage i efteruddannelse med fokus på innovationsledelse. Desuden mener 50 procent ligefrem, at de savner efteruddannelse i innovationsledelse.

Udover ledernes efteruddannelse belyser undersøgelsen også, hvor lederne mener, at innovationsindsatserne kunne gøres bedre i deres virksomheder.

Se hele undersøgelsen (pdf)