Idræt og ledelse

Formålet med undersøgelsen er at afdække krydsfeltet mellem idræt og ledelse – særligt med fokus på kompetencerne inden for ledelse, rekruttering og idræt. Det er et mål at afdække, hvordan man som leder, anvender sine lederkompetencer i henholdsvis idrættens verden og i sit civile job.

31. maj 2009

Undersøgelsen belyser blandt andet, at når der skal ansættes nye medarbejdere, vurderes det af næste halvdelen af de adspurgte positivt, hvis ansøgeren har erfaringer med ledelse fra idrætsklub/idrætsforening.

Undersøgelsen viser tydeligt at de erfaringer og den viden der erhverves ved at være leder i en idrætsforening, kan anvendes i karrieren i det civile lederjob.

Kompetencer inden for teamledelse, ledelse af individualister samt konflikthåndtering er utrolig væsentlig for det civile lederjob og som også efterspørges. Særligt teamledelse – som i høj grad vægtes fordi den moderne leder skal kunne "sætte det rigtige hold" – uanset om det er i idrættens verden eller i erhvervslivet.

Hvis en ansøger har deltaget i kompetenceudvikling i form af videreuddannelse, er det klart en fordel der vægtes. Og har man et godt netværk, tæller det med på plus siden.

Se hele undersøgelsen (pdf)