Hver fjerde leder døjer med stress

24 procent af de private ledere føler sig ofte eller hele tiden stressede, viser ny undersøgelse fra Lederne. Tallet er ikke overraskende, men der skal tages hånd om problemet, fortæller Ledernes chefkonsulent.

11. januar 2022

En hektisk arbejdsdag, hvor man skal have mange bolde i luften ad gangen er for mange ledere et grundvilkår – og der er ikke noget i vejen med at have travlt. Men når travlhed udvikler sig til stress i længere perioder ad gangen, så opstår problemet, lyder det fra Signe Tønnesen, der er chefkonsulent i Lederne.

Og her tyder noget på, at en del ledere har problemer med netop dét.

I en ny undersøgelse fra Lederne, hvor der indgår svar fra 1.623 private ledere, svarer 24 procent af lederne nemlig, at de inden for de seneste to uger har følt sig stressede enten hele tiden eller ofte. Samtidig svarer godt hver tredje, nemlig 32 procent, at de sommetider har følt sig stressede inden for de seneste par uger, mens 44 procent kun sjældent eller slet ikke har følt sig stressede den seneste tid.

Det er især linjeledere, altså ledere kun med ledelsesansvar for medarbejdere, der oplever stress og jo højere oppe i hierarkiet lederne kommer, jo mindre stress oplever de. Således svarer 26 procent af linjelederne, at de hele tiden eller ofte føler sig stressede mod 20 procent af toplederne.

Til sammenligning viser en nyere undersøgelse, som Epinion lavede for rådgivningsvirksomhed AS3 i januar 2021, at 12 procent af de privatansatte lønmodtagere ofte eller hele tiden følte sig stressede.

- At op imod hver fjerde leder føler sig stresset er alt for mange; og flere undersøgelser peger også på, at de private ledere er mere stressramte end deres medarbejdere. Tallene bekræfter samtidig, hvad vi ved fra tidligere, nemlig at nye ledere og ledere tættest på medarbejderne er de mest stressede, fordi de ikke har så meget erfaring at trække på og har mindre indflydelse på deres arbejde, siger Ledernes chefkonsulent, Signe Tønnesen.

Hun mener derfor, at man – ligesom man skal forebygge og håndtere stress hos medarbejdere – skal have fokus på at forebygge stress blandt lederne.

- For stress gør det naturligvis sværere for lederen at løse sine opgaver, og det er et problem for både leder, medarbejdere og for virksomheden, siger Signe Tønnesen.

Da Lederne tilbage i 2014 spurgte lederne om deres stressniveau, var det 18 procent af lederne, som havde følt sig stressede ofte eller hele tiden de seneste to uger, mens tallet i 2017 var på 17 procent. Dermed er der tale om en signifikant stigning i andelen af ledere, som føler sig stressede nu.

Det overrasker imidlertid ikke Ledernes chefkonsulent:

- Vi kan ikke set bort fra, at coronakrisen og de følgevirkninger, der er fulgt med den, har haft en enorm betydning for ledernes arbejdsvilkår. Lederne har i helt uset grad skulle omstille sig med lynets hastighed til nye måder at arbejde og lede på samt nye regler og krav, som de hele tiden har skulle tage højde for i deres daglige ledelse. Derfor er det heller ikke overraskende, at flere ledere end normalt har oplevet den seneste tid som stressende, siger Signe Tønnesen.

Tag snakken om arbejdsforhold

Spørger man lederne til, hvad årsagen – eller årsagerne – er til, at de føler sig stressede, svarer syv ud af ti af de ledere, som har været stressede de seneste par uger, at deres stress skyldes deres arbejdsforhold.

- Den nuværende situation, hvor corona fylder en del i samfundet, er et vilkår for os alle. Men vi bliver nødt til at have en særlig opmærksom på, hvilken betydning det kan have for stressniveauet, især blandt lederne, fordi det er dem, der skal gå forrest og løse problemerne, sikre at regler og restriktioner bliver overholdt og understøtte, at vi kan holde hjulene i gang i samfundet, siger Ledernes chefkonsulent.

Ledernes egne forventninger og ambitioner til jobbet fylder imidlertid også meget for tæt på halvdelen af lederne. Samtidig svarer godt hver fjerde, at familie- og privatlivet spiller en markant rolle i forhold til deres stressniveau.

Derfor er det vigtigt, at man som leder tager en dialog med sin egen nærmeste leder om sine arbejdsforhold, og at man i den snak også kommer rundt om de forventninger og ambitioner, man går med, så man får afstemt hvor mange ting, man kan og vil gabe over i både sit arbejdsliv og privatliv, lyder det fra Signe Tønnesen.

- Vi må vi ikke ignorere, at familie- og privatliv fylder en del. Vi ved, at privatliv og arbejdsliv har stor betydning for hinanden, og stress oftest opstår i en kombination, hvor det går lidt skævt begge steder. Derfor er det også vigtigt, at vi har en særlig opmærksomhed på worklife-balancen og på hvilke ambitioner, man har både i arbejdslivet og i privatlivet, siger hun.

Stress kan udvikle sig til lange sygemeldinger

Spørger man de 395 ledere, som de seneste to uger har været stressede enten ofte eller hele tiden, så har 17 procent af dem inden for de seneste tre år måtte melde sig syge eller holde sig fra arbejdspladsen en eller flere gange grundet stress, mens 6 procent af de øvrige ledere har været enten sygemeldte eller på anden måde fraværende fra arbejdet grundet stress inden for de seneste tre år.

De tal understreger, at stress hos ledere skal tages alvorligt, mener Signe Tønnesen.

- Ny forskning fra NFA viser netop en sammenhæng mellem højt stressniveau og sygefravær samt dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Og når hver sjette af de ledere, der lige nu går rundt og føler sig stresset og tidligere har været sygemeldte med stress, må vi nok desværre konstatere, at der er brug for en større opmærksomhed i organisationerne på ledernes arbejdsforhold og hvordan vi kan blive bedre til at sikre trivslen og forebygge stress på alle niveauer i organisationen, siger hun.

Heldigvis er der dog blevet større åbenhed omkring stress de seneste år – og hos Lederne oplever man, at flere og flere ledere søger hjælp og rådgivning, fortæller Ledernes chefkonsulent.

- Det er gået op for stadig flere, at vi alle har et ansvar for at lytte til hinandens bekymringer på arbejdspladsen og til at være opmærksomme på og handle på tegn på mistrivsel. Det gælder også ledernes ledere, siger hun.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk