Globalisering af ledelsesarbejdet

De største udfordringer for globale ledere er ikke transport, tidsforskelle, sproglig kunnen eller kommunikationsmæssige forhold. De største udfordringer har at gøre med arbejds- og virksomhedskultur, ledelsesstil og andre ansættelsesretslige forhold, viser undersøgelsen.

12. maj 2013

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Hvilke udfordringer respondenterne oplever i deres nuværende job
  • Hvilket arbejdssprog de globale ledere benytter sig af
  • Hvordan arbejdet påvirker respondenternes work-life-balance
  • Hvilke motiver lederne havde for at søge en lederkarriere i udlandet

Se hele undersøgelsen (pdf)