Flertal af ledere vil gerne tilbage på kontoret

Selvom mange ledere gerne vil arbejde mere hjemmefra efter coronakrisen, takker to ud af tre ledere pænt nej tak til at blive distanceleder på fuldtid. Ifølge Ledernes chefkonsulent og DTU-forsker er det et godt signal fra lederne, da hjemmearbejde på fuldtid kan risikere at skade virksomhedernes sammenhængskraft på sigt.

22. april 2021

Mange ledere står og tripper for at komme tilbage på arbejdspladsen. For selvom coronakrisen nødvendiggjorde, at flere tusind både ledere og medarbejdere måtte arbejde hjemmefra – og det her gik op for mange, at der også er store fordele ved at arbejde hjemme – så ønsker lederne på ingen måde at gøre fuldtidshjemmearbejdet til en permanent løsning.

Det viser en ny undersøgelse, som Lederne har udarbejdet i samarbejde med DTU, hvor der indgår svar fra 1.016 ledere, som i øjeblikket arbejder hjemmefra enten helt eller delvist.

I undersøgelsen svarer 67 procent af lederne, at de helst vil være leder på kontoret frem for distanceleder, mens 11 procent af lederne foretrækker distanceledelsen. 21 procent af lederne har ingen umiddelbare præferencer.

Ifølge chefkonsulent i Lederne, Signe Tønnesen, er tallene ikke overraskende, da mange ledere har erfaring med – og er gode til – at udøve ledelse på stedet og endnu ikke har opbygget stærke kompetencer i og faste procedurer for at lede på distancen.

- Før coronakrisen var der massevis af ledere, der aldrig havde prøvet at lede på distancen, så det er nogle helt nye kompetencer og arbejdsgange, de har skulle vænne sig til under coronakrisen. Det har for mange været krævende at skulle navigere i, samtidig med at vi har haft en samfundskrise, hvor der har været stor usikkerhed om mange andre ting, siger Signe Tønnesen.

At lederne udtrykker et forbehold i forhold til hjemmearbejde, skyldes også at ledelse i sin grundessens handler om mennesker og menneskelig kontakt. Det forklarer Christine Ipsen, der er lektor ved DTU Management og forsker i ledelse.

- En leder er leder – både for den enkelte, men i høj grad også for fællesskabet, og det fælleskab kan blive udfordret, hvis al arbejde foregår på distancen. Når mennesker er fysisk sammen, så har det betydning for vidensdelingen, synergien ved og i samarbejdet, kulturen og værdierne i virksomheden og meget, meget mere. Så når vi arbejder adskilt, er der noget af dette, der risikerer at gå tabt. Det er den erfaring, lederne har gjort sig efter et år med hjemmearbejde, siger Christine Ipsen.

Det kan blandt andet handle om udviklingsopgaver eller nye projekter, der skal sættes i gang eller introduktionen af nye kolleger, der bliver vanskelige og muligvis langsommere, forklarer hun.

Det har for mange været krævende at skulle navigere i, samtidig med at vi har haft en samfundskrise, hvor der har været stor usikkerhed om mange andre ting.

Signe Tønnesen, chefkonsulent i Lederne.

Den pointe bakker Ledernes chefkonsulent, Signe Tønnesen, op om.

- Når vi arbejder digitalt, mister vi nogle aspekter af den interaktion og det samarbejde, der naturligt opstår, når man sidder fysisk sammen og arbejder. Man kan godt genskabe noget af det på skærmen, men vi kan ikke ignorere, at den uformelle samtale og smalltalken får sværere vilkår – og det gør det sværere for medarbejderne at opbygge og bevare relationer til hinanden, især på tværs af teams og afdelinger, siger hun.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 'Jeg vil hellere være leder på kontoret end distanceleder' Andel
Enig/Overvejende enig 67%
Hverken enig eller uenig 21%
Uenig/Overvejende uenig 11%
Ved ikke 0%

Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.736 ledere med personaleansvar. Gennemført i perioden 3.-10. marts 2021. I spørgsmålet indgår kun svar fra 1.016 ledere, som arbejder helt eller delvist hjemmefra i øjeblikket.

Hjemmearbejde kan udfordre fælleskabet

Trods faldgruberne ved hjemmearbejde, så har hjemmearbejdet under coronakrisen også afsløret, at hjemmearbejde i nogle tilfælde kan styrke produktiviteten, ligesom mange både ledere og medarbejdere også har nydt den store fleksibilitet, der ligger i at kunne arbejde hjemmefra.

Derfor undrer det hverken Christine Ipsen eller Signe Tønnesen, at flertallet af de hjemmearbejdende ledere har et ønske om at arbejde mere hjemmefra efter coronakrisen, end de gjorde før coronakrisen – ligesom undersøgelser også har vist, at mange medarbejdere har det samme ønske.

Vil du foretrække at arbejde mere hjemmefra efter coronakrisen, end du gjorde før coronakrisen? Andel
Ja 61%
Nej 33%
Ved ikke 6%

Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.736 ledere med personaleansvar. Gennemført i perioden 3.-10. marts 2021. I spørgsmålet indgår kun svar fra 1.016 ledere, som arbejder helt eller delvist hjemmefra i øjeblikket.

Det centrale nøgleord her er derfor at finde en god balance.

- Øget brug af hjemmearbejde handler ikke bare om den enkeltes behov og personlige ønsker til fleksibilitet i forhold til at møde på kontoret. Der er mere på spil for fællesskabet og virksomheden. Derfor har virksomhederne og lederne en opgave i forhold til at bygge og understøtte de strukturer, der skal til for at skabe succes med mere hjemmearbejde i fremtiden, siger Christine Ipsen.

Hertil supplerer Ledernes chefkonsulent:

- Hvis vi fremadrettet kommer til at arbejde mere hjemmefra, end vi gjorde før – og det er jeg overbevist om, at vi gør – så får mange ledere en ny udfordring og et nyt ansvar i forhold til sikre fælleskabet og sammenhængskraften på arbejdspladsen, så man som team stadig er opmærksom på at hjælpe hinanden. I stedet for at hugge sten hver for sig, skal vi bygge katedraler sammen, og det kan være svært, hvis man ikke ved, hvilke sten ens kolleger er i gang med hugge, siger Signe Tønnesen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk