Fleksibilitet i kurser og uddannelse er blevet afgørende for danske erhvervsledere

Når ledere skal tage efteruddannelse eller kompetenceudvikle sig, er det afgørende for valget af uddannelse eller kursus, at det kan tilrettelægges fleksibelt, viser undersøgelse fra Lederne.

20. april 2021

Hver eneste år er der flere tusinde ledere, som tager ledelsesmæssig efteruddannelse eller tager en uddannelse, der kan skærpe deres lederkompetencer. Men lederne er begyndt at stille større krav til uddannelsesstederne, viser undersøgelse fra Lederne.

Når lederne skal vælge et lederkursus eller en lederuddannelse, er det allervigtigste for dem nemlig blevet, at der er mulighed for at tilrettelægge uddannelsen eller kurset fleksibelt.

- Selvom lederne altid har efterspurgt fleksibilitet, så undrer det mig faktisk en smule, at fleksibilitet er blevet så vigtigt et parameter i forhold til kursus- eller uddannelsesvalget. Det er selvsagt vigtigt, at uddannelsen tager udgangspunkt i lederens daglige praksis. Men når fleksibiliteten nu er blevet så styrende for valget, skyldes det, at man som leder i dag har mindre tid og mere komplekse opgaver, hvilket kræver større fleksibilitet, når og hvis lederen skal uddanne sig, siger Thomas Christensen, der er uddannelseschef hos Lederne.

Nye krav til uddannelsesstederne

Undersøgelsen viser desuden, at en langt større andel af ledere nu efterspørger muligheden for at skræddersy kurserne eller uddannelsen.

Den udvikling undrer til gengæld ikke Ledernes uddannelseschef:

- Det handler om at følge udviklingen. For at være den bedste leder, kræver det også, at man kan tilpasse og skræddersy ens kompetenceudvikling, så en uddannelse eller et kursus bliver så praksisnært til ens branche som muligt. Derudover er der for alvor sat blus under forandringshastigheden. Derfor skal man hurtigt kunne sadle om – også når det gælder uddannelse, siger Thomas Christensen.

Det betyder, at uddannelsessteder skal nytænke uddannelser og kursus både i struktur og form samt måden de underviser på, mener Ledernes uddannelseschef.

I nogle tilfælde er lederuddannelserne allerede fleksibelt opbyggede, men ikke alle kender mulighederne. Så uddannelsesstederne skal også blive bedre til at fortælle virksomheder og ledere om de muligheder, der er. Ellers risikerer man, at flere og flere ledere fravælger kompetenceudvikling, fordi de ikke kan finde tiden eller et tilbud, der matcher godt nok. Og det er hverken til gavn for uddannelsesstederne eller dansk erhvervsliv, påpeger Thomas Christensen.

- Ledelsesfunktionen er i dag mere essentiel i forhold til virksomhedernes forretningsmodel og konkurrenceevne. Derfor er der også behov for, at ledere konstant holder sig up-to-date. For at det også kan lade sig gøre i fremtiden, kræver det, at uddannelsesstederne åbner mere op for særligt tilpassede uddannelser og bliver mere fleksible i formen. Det kan gøres ved en sammenblanding af læringsformer – eksempelvis blended learning og mikrolæring. Man kan også overveje at lade dele af undervisningen foregå mere digitalt – eksempelvis gennem podcasts, hvor kursisten kan lytte, når vedkommende har tid og rum til det, siger han afsluttende.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk