Flertal af ledere: Distancearbejde er mere krævende end arbejde på kontoret

Selvom mange ledere er glade for muligheden for at kunne arbejde hjemme, så oplever tre ud af fire ledere, at ledelse på distancen er mere krævende.

06. april 2021

Siden coronavirussen for et års tid siden sendte mange ledere og medarbejdere på hjemmearbejde, har der været meget fokus på hvilke fordele og ulemper, der er ved hjemmearbejdet.

Selvom mange – både ledere og medarbejdere – oplever en øget fleksibilitet i hverdagen ved at kunne arbejde hjemmefra, så er hjemmearbejdet også mere krævende, viser ny undersøgelse fra Lederne.

I undersøgelsen, hvor der indgår svar fra 1.016 ledere, som pt. arbejder hjemmefra fuldtid eller arbejder skiftevis hjemmefra og på arbejdspladsen, svarer 72 procent af lederne – eller tre ud af fire – at det er mere krævende at være distanceleder end leder på kontoret.

Tallet overrasker ikke Ledernes chefkonsulent, Signe Tønnesen, som forklarer, at der er flere årsager til, at hjemmearbejdet opleves som mere krævende:

- Mange af os er overgået til en ukendt arbejdsform overnight. For mange ledere og medarbejdere har det været helt nyt at skulle arbejde hjemmefra. Det har heller ikke været muligt at stoppe op og reflektere over, hvad der fungerer og ikke fungerer ved hjemmearbejde – og ikke mindst at finde løsninger, der virker. Endelig har det tekniske i at skulle arbejde hjemmefra også været en udfordring for flere, siger hun.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 'Jeg synes, at det er mere krævende at være distanceleder end leder på kontoret' Andel
 Enig/Overvejende enig 72%
 Hverken enig eller uenig 15%
 Uenig/Overvejende uenig 12%
 Ved ikke 1%
Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.736 ledere med personaleansvar. Gennemført i perioden 3.-10. marts 2021. I spørgsmålet indgår kun svar fra 1.016 ledere, som arbejder helt eller delvist hjemmefra i øjeblikket.


Nye måder at kommunikere på og mere systematik

Selvom mange af lederne i undersøgelsen svarer, at de overordnet set trives i rollen som distanceleder og selv mener, at de er i stand til at udføre deres ledelsesmæssige opgaver effektivt over distancen, så angiver 42 procent af lederne, at de har et større behov end tidligere for at strukturere deres arbejdsdag, når de arbejder hjemmefra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 'Jeg har et større behov for at strukturere min arbejdsdag, når jeg arbejder hjemmefra Andel
Enig/Overvejende enig 42%
Hverken enig eller uenig 24%
Uenig/Overvejende uenig 34%
Ved ikke 0%
Kilde: Medlemsundersøgelse blandt 1.736 ledere med personaleansvar. Gennemført i perioden 3.-10. marts 2021. I spørgsmålet indgår kun svar fra 1.016 ledere, som arbejder helt eller delvist hjemmefra i øjeblikket.


Det er ifølge Signe Tønnesen helt naturligt, da der er brug for, at lederen følger mere aktivt op og er mere opsøgende over for sine medarbejdere, når arbejdet foregår på distancen.

- Det er klart, at lederne oplever, at de bliver nødt til at strukturere deres arbejdsdag mere end normalt. Når man sidder sammen, vil ens medarbejdere af egen drift tage fat i dig som leder, hvis de har spørgsmål eller brug for sparring. Men når arbejdet foregår på distancen, kan man ikke regne med, at medarbejderne kontakter en ved småting, fordi vedkommende ikke vil forstyrre unødigt. Derfor skal man som leder være mere opsøgende over for sine medarbejdere – og det kræver mere struktur og også mere tid, siger Ledernes chefkonsulent.

Den uformelle snak og socialisering, der normalt finder sted på arbejdspladsen, har også fået sværere vilkår under coronakrisens hjemmearbejde, lyder det fra Signe Tønnesen.

- Man stikker ikke lige hovedet ind ad døren og snakker med folk eller hører hvordan weekenden er gået henne ved kaffemaskinen, når arbejdet foregår på distancen. Det kræver nye måder at mødes og samtale på. Og det kræver mere systematik og organisering fra lederens side af at sikre den faglige såvel som den sociale snak i afdelingen, siger hun.

Af samme årsag er Walk&Talk-ture blevet meget større, ligesom at digitale fredagsbar og kaffepauser på Teams for langt de fleste ikke var noget, man havde prøvet før corona.

- Alt det er et forsøg på aktivt at erstatte den naturlige sociale interaktion, der foregik før corona kom til Danmark. Heldigvis giver alle disse erfaringer os et solidt fundament til fremtidens fleksible arbejde, der uden tvivl vil involvere mere arbejde hjemmefra, slutter Signe Tønnesen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk