Digitalisering og Ny teknologi

I sommeren 2018 undersøgte Lederne blandt vores mange medlemmer, hvilke potentialer, behov og udfordringer der er nu inden for digitalisering og ledelse. Denne rapport er resultaterne af undersøgelsen. Analysen belyser blandt andet:

13. januar 2019

  • I hvilket omfang respondenternes virksomheder har gennemgået en digital og teknologisk udvikling inden for de seneste to år, og hvilke ændringer det har betydet
  • Medarbejdernes kompetencer i forhold til den digitale og teknologiske udvikling
  • Om lederne fremadrettet forventer ændringer i deres lederrolle, og hvilke ændringer de forventer

Key findings i Ledernes rapport:

Digital kompetenceudvikling
Er kompetenceudvikling et must for at kunne håndtere den digitale udvikling?
Lederens digitale parathed
Er lederne på de danske virksomheder klar til digitale forandringer?

Download analyse om digitalisering og ledelse