Dialogbaseret ledelse har gået sin sejrsgang på private arbejdspladser

Dialog og samarbejde har udviklet sig til nøgleord for ledelsesformen på danske arbejdspladser i den private sektor i løbet af de seneste 15 år. Det viser ny rapport fra forskere, som har analyseret dansk ledelse i løbende undersøgelser siden 2006.

08. juni 2021

I 2006 var der kun godt en tredjedel (35 procent) af ledere i de private danske virksomheder, som vurderede, at ledelsesformen på deres virksomhed i høj eller meget høj grad var karakteriseret ved dialog og samarbejde. Til gengæld var der flere (43 procent), som sagde, at dialog og samarbejde i mindre grad eller slet ikke var en del af ledelsesformen. Da en tilsvarende undersøgelse blev gennemført i 2019, var billedet fuldstændig skiftet. Her sagde hele 57 procent, at dialog og samarbejde var i højsædet, mens kun 15 procent sagde, at det i mindre grad eller slet ikke var en del af ledelsesformen på virksomheden.

Det opsigtsvækkende skifte i ledelsesstilen i løbet af de seneste 15 år dokumenteres i en ny forskningsrapport af Tor Eriksson og Valdemar Smith fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet. De har i 2006, 2014 og 2019 gennemført identiske undersøgelser i samarbejde med Lederne – senest i 2019 med deltagelse af 2.816 ledere og medlemmer af Lederne.

- Der er henover undersøgelserne fra 2006 til 2019 en markant ubrudt tendens til, at de ”blødere” ledelsesformer vinder mere og mere frem i virksomhederne i den private sektor. Det er mest markant med dialog og samarbejde, men også ledelse via motivation, gensidig respekt, holdninger og værdier er blevet langt mere udbredt. Omvendt er der en tendens til, at ledelsens mod til at skære igennem er faldet, siger Tor Eriksson.

Undersøgelserne viser også en tendens til, at ledelsesformen er blevet mindre centraliseret i årenes løb. Ledelsesstrukturen er blevet fladere, og det er blevet langt mere almindeligt med organisering i teams og selvstyrende grupper.

Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver og teamchef, kan fuldt ud genkende tendensen i undersøgelserne fra sine sparringer med Ledernes medlemmer.

- Topstyringen har helt klart været på retur i de senere år, og mange virksomheder har valgt en fladere struktur med flere og mere selvstyrende teams. Det hænger også godt sammen med en ledelsesstil, hvor der lægges mere vægt på dialog, samarbejde og værdibaseret ledelse, siger Michael Uhrenholt.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk