Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Selv om man ikke kan sætte en facitliste op for god topledelse, er der med afsæt i denne undersøgelse udarbejdet en top 12 liste med de fire egenskaber, som flest ledere har peget på inden for henholdsvis god målsættende, god problemløsende og god kommunikerende toplederadfærd.

31. august 2014

Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

  • målsættende
  • problemløsende og
  • kommunikerende ledelsesadfærd

Har toplederne de egenskaber, de selv har vurderet, er de vigtigste inden for de tre temaer? Mener de øvrige ledere, at topledelsen samlet set har de egenskaber?

Indledningsvis giver undersøgelsen svar på, hvad der kendetegner respondenternes virksomhed/organisation her og nu, omfanget af resultatmål, betydningen af disse, samt hvordan beslutningsprocesserne er indrettet.

Endelig svarer respondenterne på, hvad der ifølge dem begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse.

Se hele undersøgelsen (pdf)