Den decentrale leder

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge kommunale, decentrale lederes ledelsessituation og den måde, de praktiserer ledelse i de danske kommuners decentrale enheder i 2010, og sammenligne resultaterne med en tilsvarende undersøgelse fra 2004. På den måde kan vi tage temperaturen på ledernes situation i dag og undersøge, hvordan den er blevet påvirket af de seneste års store forandringer i kommunerne.

19. januar 2011

Siden den første undersøgelse i 2004 er kommunernes decentrale lederes ledelsessituation blevet påvirket af Strukturreformen og Kvalitetsreformen. Ikke mindst som reaktion på disse reformer er kommunerne blevet omorganiseret i 3 omgange. Første gang var i direkte tilknytning til Strukturreformen.

Udgangspunktet for analysen af institutionsledernes ledelsessituation er, at mere end 80 pct. af dem er tilfredse med deres nuværende job i alle tre sektorer, mens kun 1-3 pct. Erklærer sig utilfredse. Trods de store reformer er jobtilfredsheden endda stort set uændret siden 2004.

Derudover viser en omfattende analyse af institutionsledernes lederidentitet, at den har været ret stabil siden 2004-undersøgelsen. Kun få har en rent faglig lederidentitet. Flertallet af plejecenterlederne hylder en rent professionel lederidentitet, mens daginstitutionslederne betoner en kombineret lederidentitet, og skolelederne placerer sig imellem disse to grupper.

Se hele undersøgelsen (pdf)