Balance mellem arbejdsliv og privatliv

To ud af tre respondenter er tilfredse med balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Mindre end én ud af ti er utilfreds, viser Ledernes undersøgelse.

25. oktober 2012

En fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv er en af de væsentligste forudsætninger for, at ledere er i stand til at varetage lederjobbet optimalt. Det gælder selv om lederjobbet er kendetegnet ved, at grænsen mellem arbejdsliv og privatliv er flydende. Undersøgelsen belyser, hvordan ledere vurderer balancen mellem arbejdsliv og privatliv, hvor stor betydning en god balance har jobtilfredsheden, og hvilke faktorer der har betydning for, om balancen mellem arbejdsliv og privatliv opleves som god eller dårlig.

Undersøgelsen besvarer også, i hvilket omfang det nuværende lederjob har betydet, at ledere har foretaget omprioriteringer i privatlivet for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, og på hvilke områder, det i givet fald er sket.

Endelig afdækker undersøgelsen lederes vurdering af deres rolle og ansvar i forhold til medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og privatliv, samt virksomhedernes fokus på lederes og medarbejderes balance.

Se hele undersøgelsen