Kvinder og ledelse

Undersøgelsen viser blandt andet, at antallet af kvindelige ledere næsten er tredoblet i løbet af de seneste 20 år. Dog er kun knap hver femte leder i dag en kvinde. 

20. august 2003

Uddannelsesmæssigt er kvinderne klædt lige så godt på som mændene, og når man spørger lederne hvilke ledelsesdiscipliner, der er væsentlige hos den gode leder, peger de på evnen til at coache og vejlede medarbejdere, evnen til at informere og kommunikere samt at kunne skabe et godt psykisk arbejdsmiljø som de tre vigtigste egenskaber.

Undersøgelsen viser, at når det gælder placering i ledelseshierarkiet, er de mandlige ledere noget mere ambitiøse end kvinderne. Flere yngre mandlige ledere har ambitioner om at nå en toppost.

Deltagerne i undersøgelsen peger også på en række barrierer, det forhindrer kvinderne i at komme i gang med en lederkarriere. Det er især den mandsdominerede kultur på virksomhederne og at kvinder ikke er så gode til at bringe sig selv i position.

Der er i den private sektor er meget lille forskel på hvordan mandlige og kvindelige rekrutterer. I den offentlige sektor er der derimod en tendens til at kvindelige chefer i udpræget grad foretrækker kvindelige ansøgere til lederstillinger.

Kvinder indgår i lige så høj grad i ledernetværk som mandlige ledere.

Se hele undersøgelsen (pdf)