Køn, uddannelse og karriere

Flere mænd end kvinder får selv idéen til lederkarrieren, viser en undersøgelse fra Lederne.

06. oktober 2014

Undersøgelsen belyser:

  • Lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke forventninger lederne har til deres fremtidige karriere
  • Ligheder og forskelle på kvindelige og mandlige lederes karriere og karriereønsker
  • Sammenhængen mellem karriere og uddannelsesniveau
  • Hvilke udfordringer lederne forventede, der var ved lederjobbet set i forhold til, hvilke udfordringer de oplever i deres aktuelle lederjob
  • Om og hvilke omprioriteringer de har foretaget i deres privatliv for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, efter de blev ledere
  • Kvinders og mænds karrieremuligheder, herunder årsagerne til, at der er færre kvindelige end mandlige ledere i Danmark
  • Om medierne behandler kvindelige og mandlige ledere ens
  • Ledelsesstil og ledelseskompetencer, herunder ligheder og forskelle mellem kvinder og mænd
  • Kvindelige lederes interesse i at deltage i bestyrelsesarbejde i private virksomheder

Se hele undersøgelsen (pdf)