Hver tredje far tager ikke den barsel han har lyst til

Mange mænd holder mindre barsel, end de har lyst til. Og næsten hver tiende far holder slet ikke barsel, selvom han har lyst. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Lederne blandt mænd og kvinder i alderen 18-39 år.

21. maj 2020

Når der kommer et nyt skud på stammen i familien, har nybagte mødre ret til 14 ugers barselsorlov, mens fædre har ret til 2 ugers fædreorlov lige efter fødslen. Herefter har far og mor tilsammen lov til at holde 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som de frit kan dele imellem sig. Sådan er reglerne i dag.

Men når man spørger fædrene, om de tager den forældreorlov, de har lyst til, svarer hver tredje far nej. 24 procent siger, at de holdt mindre orlov, end de havde lyst til, mens 9 procent slet ikke holdt forældreorlov, selvom de gerne ville.

- At hver tredje far i dag ikke holder forældreorlov i det omfang, han gerne vil, er rigtig ærgerligt. Det vidner om, at vi stadig ikke er i mål. Derfor bør politikerne gribe ind og reservere forældreorlov til fædre. Det bør ikke være en kamp for fædrene, hverken derhjemme eller på jobbet, hvis de vil holde forældreorlov, siger Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne.

I undersøgelsen, som YouGov har lavet for Lederne blandt 1.405 danskere i alderen 18-39 år, indgår svar fra 305 fædre med børn under 18 år – heraf størstedelen med småbørn. Undersøgelsen er statistisk repræsentativ på køn, alder, geografi og uddannelse.

far_barsel

Behov for mere ligelig fordeling af barslen

I dag tager mødre i gennemsnit 274 dages barsel, næste ni gange så meget som fædrene. Men som Ledernes undersøgelse peger på, er det for mange mænd ikke helt frivilligt, at forskellen mellem mors og fars barsel er så stor.

-Den skæve fordeling af orlov har helt åbenlyse konsekvenser for kvinders karriere og indkomst – både på den korte og lange bane. Vi ved fra forskningen, at mænd og kvinders indkomst stort set udvikler sig parallelt, indtil det første barn kommer. Men herefter ’koster’ barnet moren et fald i indtjeningen på 30 procent de første år efter fødslen, siger Berit Toft Fihl.

Samme forskning viser dog, at kvinderne indhenter noget af tabet med årene. Men omtrent ti procent af tabet i indtjening per barn indhentes aldrig, hvilket dels skyldes, at kvinderne generelt tager langt størstedelen af barslen og dels, at de efterfølgende ændrer adfærd på arbejdsmarkedet, forklarer Ledernes politiske chef.

I undersøgelsen fra Lederne svarer flest af de mænd, som ikke tog den ønskede barsel, da også, at den primære årsag til, at de tog ingen eller kort barsel var af hensyn til familiens økonomi. Næstflest angiver, at det skyldes, at deres partner ønskede at holde det meste af orloven.

- Derfor er der behov for at ændre barselsreglerne, så de nuværende 32 ugers forældreorlov med ret til offentligt betalte barselsdagspenge fremover skal deles ligeligt med 16 uger til hver forælder. Det vil gavne fædre og børn som får mere tid med hinanden. Samtidig vil det gavne kvindernes løn- og karriereudvikling, siger Berit Toft Fihl.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk