Flertal af kvinder: Mænd har nemmere ved at nå lederpost

Over halvdelen af de danske kvinder mener, at mænd har bedre muligheder for at blive ledere end kvinder. Det viser ny befolkningsundersøgelse. En tredjedel af mændene er enige. Kun få procent af begge køn mener, at kvinder har bedre muligheder end mænd. Ledernes politiske konsulent mener, undersøgelsen afspejler kønsfordelingen på lederposterne i dag, hvor mændene er i klart overtal.

30. januar 2020

Har mænd i Danmark bedre muligheder for at blive ledere end kvinder? Det mener i hvert fald 54 procent af kvinderne i en ny undersøgelse, som analysebureauet YouGov har gennemført for Lederne blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18 og 65 år. Kun tre procent af kvinderne mener, at de tværtimod har bedre muligheder end mændene. En tredjedel af dem mener, at de to køn har lige gode muligheder for at få lederansvar.

Mændene ser lidt anderledes på det, men der er også en tredjedel af mændene, som mener, at deres eget køn har bedst mulighed for at blive ledere. Og kun ni procent mener, at kvinderne har bedst mulighed. Halvdelen af mændene mener, at de to køn har lige gode muligheder for at blive ledere.

Det er mit indtryk, at mange virksomheder gerne vil have kvindelige ledere, men der er desværre en række strukturer og traditioner i vores samfund, som gør, at kvinderne ikke når lederposterne i samme grad som mændene

Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne

Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne, tolker undersøgelsen som en naturlig afspejling af kønsfordelingen på lederposterne i Danmark i dag, hvor under en fjerdedel af lederne er kvinder.

- Situationen i dag er jo desværre sådan, at vi slet ikke udnytter den kvindelige talentmasse godt nok. Og derfor er det naturligt nok, at mange kvinder – og også en del mænd – tænker, at mændene simpelthen har bedre mulighed for at blive ledere. Det er nu mit indtryk, at mange virksomheder gerne vil have kvindelige ledere, men der er desværre en række strukturer og traditioner i vores samfund, som gør, at kvinderne ikke når lederposterne i samme grad som mændene, siger Nanna Simone Jensen.

Barselsorlov har hovedrolle
Nanna Simone Jensen peger blandt andet på, at kvinderne tager 90 procent af barselsorloven, mens mændene kun tager en 10. del, hvilket ikke gavner kvindernes karrierer. Det forstærkes yderligere af, at kvinderne efter fødslen af det første barn træffer nogle andre valg end mændene. De går oftere ned i tid, skifter sektor og tager flere af børnenes sygedage end mændene. Kvinderne tager også klart den største del af det huslige arbejde i familien.

- Det er et langt sejt træk at få flere kvinder på lederposterne. Men det er helt afgørende, at vi lykkes med det. Som et lille land er Danmark helt afhængig af, at vi udnytter vores potentiale så godt som overhovedet muligt. Og det gør vi jo slet ikke, når under en fjerdedel af lederne er kvinder. Det betyder, at vi har mange kvindelige talenter i dag, som vi ikke får sat i spil som ledere, selv om de har potentialet til det, siger Nanna Simone Jensen.

Lederne mener, det er et vigtigt skridt at ændre barselsreglerne, så flere mænd anspores til at tage længere barsel. Derfor har Lederne foreslået, at de offentligt betalte barselsdagpenge under forældreorloven fremover bør deles ligeligt mellem forældrene. Lederne ønsker også, at man gør det mere skattemæssigt fordelagtigt for familierne at købe hjælp til hjemmet.


Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? (%)
”I Danmark har…”

 

Kvinder

Mænd

…mænd i dag bedre muligheder for at blive ledere end kvinder

54

32

…kvinder og mænd i dag lige gode muligheder for at blive ledere

32

50

…kvinder i dag bedre muligheder for at blive ledere end mænd

3

9

Ved ikke

10

9

Kilde: YouGov for Lederne. Internetbaseret spørgeskema-undersøgelse blandt 1.014 borgere mellem 18 og 65 år, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen i forhold til køn, alder, bopæl og uddannelsesniveau. Gennemført i perioden 5.-10. december 2019.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk