Far tager stadig kun en brøkdel af barslen

Siden 2015 har fædre i gennemsnit taget tre dages barsel mere, mens mødre i snit har taget én dag mindre. Den langsomme udvikling ændrer desværre ikke på den ekstreme skævvridning i barslen, så der er behov for politisk handling, mener Ledernes politiske chef.

13. oktober 2020

De nye barselstal fra Danmarks Statistik afslører desværre intet nyt: Mor tager stadigt langt størstedelen af barslen, mens far nøjes med at tage en brøkdel.

De seneste tal fra Danmarks Statistik afslører, at fædre i gennemsnit tog 32,1 dages barsel i 2018 inden for barnets 1. leveår, mens mødrene tog 282,4 dage. Det svarer til, at far tager en niendedel af den barsel, som mor tager.

- Selvom tallene bevæger sig i den rigtige retning, går det alt, alt for langsomt. Vi har ikke tid til at vente på, at udviklingen kommer af sig selv, så der behov for politiske initiativer, der kan sikre en mere ligelig fordeling af barslen, siger Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne.

fars-barsel

Der er flere årsager til, at kvinder tager mere barsel end mænd. Mødre har fx automatisk ret til 14 ugers barsel efter fødslen, mens fædre kun har ret til to ugers fædreorlov. Derfor er det heller ikke underligt, at mor har mere barsel end far.

Men ser man på delingen af forældreorloven – som mor og far kan dele præcis, som de vil – så er det også kvinderne, der tager langt det meste af orloven her.

Antager man, at far tager de to ugers fædreorlov, han har ret til inden for de første 14 uger, når familiens beriges med en lille ny, så afslører barselstallene, at fædrene i gennemsnit kun tager omtrent otte procent af den samlede forældreorlov.

- Det understreger, at der er behov for en kulturændring, og at det bliver mere legitimt for far også at ville bruge barselsdage sammen med familiens nyfødte. Vi ved, at omtrent hver tredje far ikke tager den barsel, han har lyst, siger Berit Toft Fihl.

Derfor mener Ledernes Hovedorganisation, at der behov for at ændre barselsreglerne, så de nuværende 32 ugers forældreorlov med ret til offentligt betalte barselsdagspenge fremover deles ligeligt med 16 uger til hver forælder.

Det vil skabe et økonomisk incitament for, at flere familier vælger, at far tager mere barsel og gavne fædre og små børn, som vil få mere tid sammen. Samtidig vil det også fremme kvinders løn- og karriereudvikling og sætte turbo på at få flere kvinder i ledelse, siger Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk