Det er mindre socialt acceptabelt at far tager barsel end mor

Hver tredje unge voksen oplever, at det ikke er lige så okay for far at tage barsel, som det er for mor. Det er problematisk, hvis vi skal have rykket på det meget kønsskæve barselsmønster, understreger Ledernes politiske chef.

17. november 2020

Når man spørger danskerne, om de oplever, at far har lige så meget ’lov’ til at tage barsel som mor, er svaret desværre nedslående.

I en repræsentativ undersøgelse, som YouGov har gennemført for Lederne blandt 1.014 danskere i alderen 18-65 år, er det nemlig hver fjerde, som svarer, at de ikke oplever, at det er lige så socialt acceptabelt for mænd at tage barsel, som det er for kvinder. Kigger man på gruppen af unge – de 18-34-årige – er det omtrent hver tredje, der deler den oplevelse.

Det er meget problematisk og kalder på handling, mener Ledernes politiske chef, Berit Toft Fihl. For de fleste fædre og mødre får netop deres første barn i slutningen af 20’erne eller starten af 30’erne.

- Tallene vidner om, at vi kan vente lang tid på, at der skal komme en forandring af sig selv. Det viser de seneste barselstal fra Danmarks Statistik jo også, hvor fædrenes barsel stort set ikke har rykket sig de seneste ti år. Samtidig ser det skidt ud for kvinders løn- og karriereudvikling, når de yngre generationer har så stærkt indgroede normer, siger Berit Toft Fihl.

socialbarsel_info
Brug for politisk handling

I dag tager mødre gennemsnitligt 282 dages barsel, mens fædre i snit kun tager en niendedel – nemlig 32 dage. Den skæve fordeling forgrener sig videre i familielivet, hvor mødrene bruger flere timer på børneomsorg end fædrene, ligesom de også tager flere af barnets første sygedage.

Tendensen er ærgerlig, fordi det faktisk er hver tredje far, som gerne vil holde mere barsel.

Samtidig ved vi fra forskningen – herunder senest fra VIVE’s helt nye rapport om lønforskellen mellem mænd og kvinder – at lønforskellen mellem kønnene blandt andet hænger sammen med, at kvinder har mere fravær end mænd. Fraværet fra arbejdsmarkedet går ud over kvindernes løn- og karriereudvikling og skaber ulighed i lønnen mellem kønnene, påpeger Ledernes politiske chef.

- Skal vi understøtte kvinders løn- og karriereudvikling, have flere kvinder på ledelsesgangene og efterkomme mange fædres ønske om mere barselsorlov, er der brug for politisk initiativ, der sikrer, at vi får en mere ligelig fordeling af barslen, så vi kan få brudt op i de nuværende, fastgroede barselsmønstre og normer for, hvem der må tage barsel og hvor meget, siger Berit Toft Fihl.

Derfor foreslår Lederne, at man politisk ændrer i de nuværende barselsregler, så de 32 ugers forældreorlov med ret til offentligt betalte barselsdagspenge fremover deles ligeligt med 16 uger til hver forælder.

Det sikrer, at familierne fortsat selv kan vælge, hvordan de vil tilrettelægge barslen, men vil øge familiernes incitament til at dele forældreorloven mere ligeligt.

socialbarsel_grafik

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk