Små virksomheder halter efter i arbejdet med verdensmålene

To tredjedele af lederne arbejder i virksomheder, som arbejder med FN’s verdensmål, viser ny undersøgelse fra Lederne. Men mens de store virksomheder har optrappet indsatsen de seneste to år, går det den forkerte vej for virksomheder med under 500 ansatte. Ledernes administrerende direktør mener, at både det offentlige og Lederne skal blive bedre til at klæde de mindre virksomheder på.

11. juni 2021

67 procent af lederne i den private sektor arbejder i dag på virksomheder, som arbejder med eller har fokus på FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling. Det er samme niveau som i en tilsvarende undersøgelse fra 2019, hvor tallet var 68 procent. Bag hovedtallene gemmer sig imidlertid markante forskelle i udviklingen, når man kigger nærmere på virksomhedernes størrelse. Andelen af store virksomheder, som arbejder med verdensmålene, er steget signifikant fra 2019 til 2021, mens det er gået den modsatte vej for virksomheder med 100-499 ansatte og især for virksomheder med under 100 ansatte. 

Blandt de ledere, som arbejder på virksomheder med mindst 500 ansatte på globalt plan, svarer 82 procent, at virksomheden arbejder med verdensmålene. Til sammenligning er det kun 61 procent på virksomheder med 100-499 ansatte og 45 procent på virksomheder med under 100 ansatte. Der er samtidig en tydelig tendens til, at de større virksomheder fokuserer på flere verdensmål end de mindre.

 
Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, mener generelt, at de danske virksomheder er godt med i indsatsen for verdensmålene. Men faresignalerne blinker, når det gælder forskellen på virksomhedernes indsats.

- Det er bekymrende, at de mindre virksomheder halter agterud i indsatsen for verdensmålene. Og det er på længere sigt ikke holdbart for et land som Danmark, hvor vi har en forholdsvis høj andel af små og mellemstore virksomheder. Derfor er det helt afgørende, at de også deltager meget aktivt i indsatsen for at nå verdensmålene, hvis vi for alvor skal rykke noget. Det kan ikke kun overlades til de store spillere, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Det er bekymrende, at de mindre virksomheder halter agterud i indsatsen for verdensmålene

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Mindre virksomheder skal hjælpes på vej

Ledernes undersøgelse giver også et billede af, hvor skoen især trykker for lederne på de mindre virksomheder. Næsten en tredjedel af lederne i virksomheder med under 500 ansatte siger nemlig, at der mangler viden om verdensmålene i virksomheden. Derudover peger mange af dem også på, at de mangler kompetencer og ikke mindst gode råd og konkrete eksempler på, hvordan de kan arbejde med verdensmålene, og hvordan tilsvarende virksomheder griber det an.

Bodil Nordestgaard kalder det afgørende, at vi som samfund gør en målrettet indsats for at understøtte de mindre virksomheders arbejde med verdensmålene. Hun peger blandt andet på, at bæredygtighed skal tænkes mere ind i uddannelsessystemet. Det gælder både uddannelsen af fremtidens ledere, og når eksisterende ledere skal efter- og videreuddannes. Og vi skal også være bedre til at udbrede ”best practices” på tværs af virksomhederne. Men Ledernes administrerende direktør slår også fast, at det langt fra kun det offentliges opgave at hjælpe de mindre virksomheder på vej. 

- Virksomhedslederne har en afgørende rolle som katalysatorer for bæredygtig forandring, og derfor har Lederne som organisation en klar ambition om, at vi skal ruste Danmarks ledere langt bedre til bæredygtig ledelse. Vi arbejder blandt andet på en konkret og operationel model for bæredygtig ledelse, som alle ledere skal kunne finde inspiration og værdi i til arbejdet med at gøre deres virksomheder mere bæredygtige, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk