Grøn omstilling er liv eller død for virksomhederne

Seks ud af ti ledere mener, at grøn omstilling er nødvendig for, at deres virksomhed kan overleve i fremtiden. Virksomhederne vil blive mødt med stigende krav om grøn omstilling fra flere sider fremover, lyder det fra administrerende direktør i Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris.

12. oktober 2021

Lederne på mange danske virksomheder er allerede langt med den grønne omstilling. Tidligere surveys fra Ledernes Hovedorganisation viser, at lederne generelt gerne vil tage et ansvar for omverdenen. 

Men det er ikke kun ansvarlighed og god vilje, der ligger bag erhvervsledernes klimaindsats. I en aktuel survey blandt 1269 ledere i det private svarer 6 ud af 10, at de ser grøn omstilling som en forudsætning for virksomhedens fremtidige overlevelse.

Den opfattelse deler administrerende direktør hos Ledernes Hovedorganisation, Bodil Nordestgaard Ismiris.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor virksomhederne bliver mødt med benhårde krav om at forklare og dokumentere over for omverdenen, at de arbejder aktivt med bæredygtighed. De, der ikke kan leve op til det, vil blive udkonkurreret og forsvinde, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

 

De krav om at dokumentere sin klimaindsats, som Bodil Nordestgaard Ismiris er overbevist om vil blive mere udbredt fremover, mærker lederne allerede så småt i dag.

Størst er presset fra virksomhedskunder. Det mærkes hos knap en tredjedel af lederne, mens presset fra private kunder mærkes hos cirka hver femte. Også investorer og medier presser lederne i bæredygtig retning om end i mindre grad (mærkes hos hhv. 12 og 14 procent af lederne).

Bodil Nordestgaard Ismiris er ikke overrasket over, at knap en tredjedel af lederne mærker et klima-pres fra virksomhedskunderne.

- Selvom presset allerede mærkes, er jeg ikke i tvivl om, at det vil vokse de kommende år. I dag stiller store virksomheder som Novo og Carlsberg grønne krav til deres mange tusinde leverandører. Mange virksomheder vil følge trop de kommende år, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Mens presset fra businesskunderne tydeligt mærkes, er det kun få ledere, som oplever et klima-pres fra forsikringsselskaber og banker.

- Min vurdering er, at der i fremtiden vil komme et langt større pres på lederne fra både banker og forsikringsselskaber. Vi ser allerede eksempler på, at forsikringsselskaber stiller krav til deres erhvervskunder om bæredygtighed. Jeg er med på, at det ifølge surveyen kun er en lille del af lederne, som mærker det pres i dag. Men jeg tror, at vi står ved begyndelsen af en ny epoke, hvor virksomhederne ikke kun skal kunne redegøre for deres grønne bæredygtighed men også deres sociale og ledelsesmæssige bæredygtighed, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun nævner også presset fra medarbejdere som en vigtig motivationsfaktor for lederne.

- Vi ved, at de unge generelt er mere klima-bevidste end de ældre, og derfor vil presset fra medarbejderne naturligt vokse med årene. Lederne er allerede opmærksomme på, at bæredygtighed er med til at tiltrække nye medarbejdere. I en survey foretaget blandt vores medlemmer tidligere i år, svarede mere end halvdelen af de adspurgte ledere, at de mener, det er vigtigt for deres medarbejdere at arbejde i en virksomhed, der har fokus på FNs verdensmål. Lederne skal vænne sig til, at medarbejdere og jobansøgere spørger ind til virksomhedens klimaindsats, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun henviser blandt andet til det klimabarometer, som den grønne tænketank Concito hvert år lancerer. Det seneste barometer fra september 2020 viste, at blandt de 18-29-årige er 79 procent enige eller delvist enige i, at grøn omstilling er en forudsætning for vækst og velfærd. Dermed lægger de unge større vægt på grøn omstilling end for eksempel aldersgruppen 50+. I den gruppe er det kun 62 procent, som er enige eller helt enige.

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk