Sygefravær og arbejdsmiljø 2006

Undersøgelsen fokuserer på, hvorledes virksomhederne søger at forebygge et højt sygefravær, og hvorledes virksomhederne søger at afhjælpe sygefraværet. Undersøgelsen fokuserer også på ledernes personlige holdninger til sygefraværet på deres respektive arbejdspladser. Hvorledes opfatter de niveauet for sygefravær, og er det psykiske og fysiske arbejdsmiljø efter deres mening tilfredsstillende på arbejdspladsen?

10. november 2006

Undersøgelsens resultater peger blandt andet på en snæver sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær.

Forskellen i sygdomsmønsteret på virksomhederne kan ses i den del af sygefraværet, der skyldes pjæk eller dårligt arbejdsmiljø. Medarbejdere på virksomheder med dårligt arbejdsmiljø har i gennemsnit fire fraværsdage flere, der kan tilskrives pjæk og dårligt arbejdsmiljø, end medarbejdere der er ansat på virksomheder med et godt arbejdsmiljø.

Mange virksomheder gør i dag en indsats for at nedbringe sygefraværet. Det sker både med et forebyggende arbejde og med en indsats overfor ikke mindst langtidssygemeldte. Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at de virksomheder, der arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, har et markant lavere sygefravær end de virksomheder, der først handler, når medarbejderne er blevet syge.

Se hele undersøgelsen (pdf)