Sygefravær

Denne undersøgelse fokuserer derfor på, hvorledes virksomhederne søger at forebygge et højt sygefravær, hvorledes virksomhederne søger at afhjælpe sygefraværet og ledernes personlige holdninger til sygefraværet på deres respektive arbejdspladser. I forhold til forebyggende tiltag undersøges det blandt andet, om virksomhederne gennemfører trivselsundersøgelser blandt de ansatte, og om de i det hele taget har formuleret en forebyggelsespolitik.

23. oktober 2002

Det samlede sygefravær ligger i dag på samme niveau som antallet af ledige. Der er altså tale om betydelige omkostninger for såvel virksomheder og det offentlige. Hertil kommer de menneskelige omkostninger for de personer, der ryger ud af arbejdsmarkedet på grund af langvarig sygdom. Såvel psykisk som fysisk arbejdsmiljø har en væsentlig indflydelse på niveauet for sygefravær. Det gælder for både ledere, øvrige funktionærer og timelønnede.

Undersøgelsen viser, at alle personalegrupper har 2-3 flere sygedage på arbejdspladser, hvor det psykiske arbejdsmiljø er dårligt. Resultaterne af undersøgelsen peger altså på, at der er et betydeligt potentiale for at reducere sygefraværet ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

I forbindelse med højt sygefravær, bliver der givet længst snor til medarbejdere, som har været udsat for en arbejdsulykke eller medarbejdere, der lider af en kronisk sygdom. Resultaterne viser også, at der i vidt omfang tages hensyn til gravide og medarbejdere, som har familiemæssige problemer. Derimod er det kun de færreste virksomheder, som ubetinget vil tage hensyn til medarbejdere med alkoholproblemer samt ældre medarbejdere.

Se hele undersøgelsen (pdf)