Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning

49 procent af respondenterne vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø er godt eller meget godt. Til gengæld vurderer mere end hver fjerde, at det psykiske arbejdsmiljø enten er dårligt eller meget dårligt.

25. maj 2014

Undersøgelsen belyser den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Undersøgelsen besvarer, hvad der er de hyppigste årsager til konflikter, og hvem aktørerne er.

Undersøgelsen belyser, om der er en sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet samt mellem virksomhedens situation, samarbejdskulturen og det psykiske arbejdsmiljø. Den giver også svar på, om der er en sammenhæng mellem virksomhedens situation, samarbejdskulturen og konfliktniveauet.

Der sættes også fokus på omfanget af mobning på arbejdspladserne. Gennem sammenligning med tidligere undersøgelser belyses udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø fra 2007 til 2014, udviklingen i konfliktniveauet fra 2012 til 2014 og udviklingen i omfanget af mobning fra 2005 til 2014.

Se hele undersøgelsen

Hjælp til dig