Psykisk arbejdsmiljø

Undersøgelsen fokuserer især på det psykiske arbejdsmiljø, herunder hvad der skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og hvilken betydning det har for sygefraværet. Som en særlig del af et dårligt psykisk arbejdsmiljø ser undersøgelsen nærmere på mobning og sexchikane. Undersøgelsen skal ses som en opfølgning på Ledernes Hovedorganisations rapport om sygefravær fra oktober 2002.

19. august 2003

Arbejdsmiljøet har det godt på en stor del af de danske virksomheder og offentlige institutioner. Alligevel er der stadig 36 procent af lederne, som vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads kun er "nogenlunde" eller decideret dårligt. Tilsvarende mener 20 procent, at det fysiske arbejdsmiljø er "nogenlunde" og 5 procent, at det er dårligt.

Undersøgelsen er dykket ned i årsagerne til et dårligt psykisk arbejdsmiljø og dermed også i, hvad der resulterer i et højt sygefravær. Det er især dårlig stemning, rygtedannelse, og sladder, som giver et dårligt arbejdsmiljø. Også arbejdspladser, hvor medarbejderne har ringe indflydelse på arbejdet, og hvor de møder få udfordringer, har det skidt i arbejdsmiljøet. Derimod er der ikke noget, der tyder på, at travlhed, overarbejde og lignende i sig selv giver dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær.

Lederne i undersøgelsen er ikke fuldstændig enige om, hvordan man skal tackle situationer, hvor der opstår mobning mellem medarbejdere. En ting er de dog enige om. Det er, at de ønsker at løse mobningsproblemerne, frem for at flytte de implicerede medarbejdere til andre afdelinger i virksomheden.

Se hele undersøgelsen (pdf)

Hjælp til dig