Medarbejdertrivslen er mere i fokus end nogensinde før blandt ledere

Coronakrisen har sat medarbejdertrivslen under pres på mange arbejdspladser, og derfor efterspørger ekstraordinært mange ledere nu nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivslen i en tid med forandringer, krise og hjemmearbejde på fuld tid.

01. marts 2021

Når man som medarbejder bliver hjemsendt, sendt på hjemmearbejde eller går og frygter, at ens arbejdsplads må skære ned eller dreje nøglen om, så er det ikke overraskende, at trivslen på arbejdspladsen bliver udfordret.

Ifølge en undersøgelse fra Konsulenthuset Ballisager er det op imod hver femte virksomhed, som oplever, at medarbejdertrivslen er faldet siden coronakrisens start.

Derfor er det heller ikke overraskende, at en ny undersøgelse fra Lederne viser, at mange ledere – og særligt linjeledere, der sidder med det primære ansvar over for medarbejderne – i år har stor fokus på at blive endnu skarpere på, hvordan man fastholder trivslen på arbejdspladsen.

I undersøgelsen, hvor der indgår svar fra 1.483 ledere med personaleansvar, har lederne skulle svare på, hvilke ledelsesområder, de mener, det er mest relevant for dem at udvikle på i løbet af det næste år. Her står det klart, at medarbejdertrivsel er bandt topscorerne, når lederne skal vælge indholdet til det års lederudvikling og -uddannelse. Det er gælder især ledere med personaleansvar for medarbejdere, altså linjeledere, som søger kompetencer og ny viden på området.

Samlet set svarer 30 procent af lederne i undersøgelsen, at de gerne vil udvikle deres evner i forhold til at sikre medarbejdertrivslen. Blandt linjelederne er tallet oppe på 35 procent.

- Selvom mange virksomheder – krisen taget i betragtning – må siges at have succes med hjemmearbejde og corona-restriktioner, så kommer den fysiske og mentale trivsel mere og mere i fokus. COVID-19 har ændret arbejdslivet for mange ledere og medarbejdere. Nogle er sendt hjem, andre arbejder helt eller delvist hjemmefra, mens andre igen møder ind på arbejdet med restriktioner og nye måder at arbejde på. Så meget lidt er, som det plejer, siger Lars Andersen, der er arbejdsmiljøchef i Lederne.

Ifølge Lars Andersen medfører krisen og de mange forandringer nye og forskelligartede situationer, som lederne skal håndtere.  For mens nogle medarbejdere stortrives og har toppræsteret under nedlukningen, så oplever andre besværlige arbejdsvilkår med utryghed, ængstelse og frustration – og som leder skal man kunne favne begge.

- Nogle oplever, at kunder og opgaver vælter ind, og at det bare spiller med at arbejde hjemmefra, mens andre er nervøse for at blive smittet eller bekymret for, om de kan udføre eller beholde deres job. Derudover ser vi flere og flere, som bliver påvirkede af at sidde hjemme og ikke have den samme fysiske kontakt med leder og kolleger som vanligt, siger Lars Andersen.

Ikke kun medarbejdertrivslen er på spil

Trivselsudfordringerne er ikke kun et problem for den enkelte medarbejder, påpeger Ledernes arbejdsmiljøchef.

- Dårlig trivsel er ikke kun skidt for arbejdsmiljøet, men i høj grad også for produktivitet, innovation og nytænkning – og dermed for virksomhedens muligheder for at komme fornuftigt gennem krisen, siger han.

Derfor glæder det Lars Andersen, at lederne tager medarbejdertrivslen meget alvorligt og har det som topprioritet i år. 
For det er vigtigt, at der sættes fokus på at fastholde arbejdsmiljøet og arbejdsglæden på rette spor, og det stiller krav til lederens evne til at kunne tage beslutninger og tage nærværende samtaler med medarbejderne – hvad enten det er på arbejdspladsen eller på distancen, lyder det fra Ledernes arbejdsmiljøchef.

- En afgørende forudsætning for, at medarbejderne kan navigere og trives, er, at man kommunikerer tydeligt som leder. Når der er høj sø eller usikkerhed, vil alle kigge op på kaptajnen og se, om han eller hun har styr på det. Hvis lederen først mister hovedet eller tvivler på den kurs, der er lagt, kan uroen hurtigt brede sig blandt medarbejderne, siger Lars Andersen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk