Hver 10. leder har håndteret sag om sexchikane

En tiendedel af lederne har inden for de seneste to år fået en henvendelse fra en medarbejder, som har været udsat for sexchikane. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, som også viser, at otte procent af lederne selv har været udsat for sexchikane. Ledernes arbejdsmiljøchef mener, at nultolerance, åbenhed og dialog er helt nødvendigt for at komme sexchikane til livs.

04. november 2020

Det er ledelsens ansvar at forebygge og håndtere sager om sexchikane på danske arbejdspladser. Og 10 procent af lederne har inden for de seneste to år fået en eller flere konkrete henvendelser fra medarbejdere, som har oplevet sexchikane. Det viser en ny medlemsundersøgelse, som Lederne har gennemført i perioden 22.-29. september blandt 4.107 ledere med personaleansvar.

Ifølge Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne, bekræfter undersøgelsen, at sexchikane desværre er et udbredt fænomen på det danske arbejdsmarked. Han peger på, at der er brug for handling og et klart opgør med den chikane, der alt for mange steder har fået lov til at stå uimodsagt. Den seneste tids debat om sexchikane har netop bragt mange historier op om sexchikane, som de kvinder, der er stået frem, langt fra alle var gået til deres leder med.

- Én sag om sexchikane er én for mange, men når det er sagt, er det vigtigt, at alle ved, hvem de kan gå til for at tale om krænkende oplevelser. Det gælder også, når man er i tvivl om krænkelsernes alvor og konsekvenserne for de involverede. Vi skal værne om en kultur, hvor det altid er ok for den enkelte at sige fra, hvis ens grænser bliver overtrådt. Som ledere kan vi bedst handle på ting, vi gør det muligt at tale åbent om, siger Lars Andersen. 

Hver tiende leder har modtaget henvendelser fra medarbejdere om sexchikane på arbejdspladsen inden for de seneste to år

En åben dør er ikke nok

Arbejdsmiljøchefen opfordrer derfor også lederne til ikke bare at have en ”åben dør” for henvendelser om sexchikane, men også mere offensivt at ”gå ud ad døren” for at sikre en kultur, hvor alle ved, at man skal tage krænkelser op.

Hos Lederne har kampen mod sexchikane været en mærkesag i mange år, og organisationen har i forbindelse med den aktuelle debat udstedt et løfte om nultolerance over for sexchikane, som over 4.300 har skrevet under på. Derudover er der sendt opfordringer ud til alle medlemmer om nultolerance og et kodeks med konkrete råd til, hvordan man som leder bedst forebygger og håndterer sexchikane. Om kort tid vil Lederne også være klar med et online-kursus, der sikrer alle ledere adgang til viden og redskaber om, hvordan de sikrer en kultur på arbejdspladsen uden sexchikane og krænkelser.

- Vores over 110.000 medlemmer i Lederne spiller en helt afgørende rolle for at komme sexchikane til livs, og som deres organisation har vi naturligvis et stort ansvar for at gå foran og tilbyde dem de gode redskaber til at forebygge og håndtere sexchikane, siger Lars Andersen.

Ledere udsættes også for sexchikane

Undersøgelsen viser også, at otte procent af lederne selv har været udsat for sexchikane de seneste to år på deres nuværende arbejdsplads. Det mest udbredte er, at man er blevet krænket af en kunde, klient, forretningsforbindelse eller andre, som ikke er ansat på arbejdspladsen. Men der er også ledere, som er blevet chikaneret af medarbejdere, kolleger eller overordnede ledere.

- Sexchikane er ikke forbeholdt bestemte grupper på arbejdspladsen og kan naturligvis også gå ud over ledere, lige som chikanen kan blive udøvet af både ledere, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Men igen er det vigtigste, at alle ledere går foran for at skabe en kultur, hvor det er ok for alle – også lederne – at sige fra, hvis grænserne bliver overtrådt, siger Lars Andersen, som samtidig slår fast, at Lederne som organisation naturligvis står klar til at hjælpe de medlemmer, som bliver udsat for sexchikane.

Hver tolvte leder har selv været udsat for sexchikane
De fleste ledere bliver udsat for sexchikane fra folk uden for arbejdspladsen

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk