Hver fjerde leder oplever, at medarbejdere bliver udsat for diskrimination

23 procent af lederne svarer i en undersøgelse, at de har medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, der fra tid til anden bliver udsat for diskrimination eller racisme. Det peger på et seriøst problem, mener Ledernes arbejdsmiljøchef.

12. marts 2021

Noget tyder på, at det kan være sværere at hedde Amina eller Mohammed end Martin og Louise ude på de danske arbejdspladser.

For 23 procent af ledere oplever, at deres medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk bliver udsat for diskrimination eller racisme fra tid til anden. Det viser en undersøgelse fra Lederne.

- Det er et alt for højt tal og peger på et meget stort problem. Racisme og diskrimination kan være enormt ødelæggende for både den enkelte og for arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at lederen husker, at vedkommende har en nøglerolle i forhold til at forebygge og håndtere diskrimination og racisme og agere rollemodel over for medarbejderne, siger Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne.

I undersøgelsen indgår svar fra 4.806 ledere, der har en eller flere medarbejdere ansat med anden etnisk baggrund end dansk. Heriblandt oplever 1.114 ledere, at deres medarbejdere udsættes for racisme eller diskrimination fra en eller flere parter.

Fordomsfulde kunder er det største problem 

Det er særligt kunder, som tilsyneladende ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, viser Ledernes undersøgelse. 

Blandt de 1.114 ledere, der oplever, at deres medarbejdere udsættes for racisme eller diskrimination, siger 56 procent, at der kommer racistiske hentydninger eller diskriminerende handlinger fra kunder.

- Det kan være svært for den enkelte leder at gøre noget ved, at en udefrakommende kunde ikke kan finde ud af at opføre sig eller tale ordentligt til en medarbejder. Men her er det vigtigt, at lederen sørger for at klæde medarbejderne ordentlig på, så de – hvis de bliver udsat for racistiske bemærkninger eller bliver diskrimineret – ved, hvordan de skal sige fra og ved, hvordan de skal hjælpe, hvis det er en kollega, som oplever det, siger Lars Andersen.

Hver sjette leder oplever fra tid til anden, at deres medarbejdere udsættes for diskrimination og racisme af klienter, mens godt hver tiende oplever det fra samarbejdspartnere, leverandører eller forretningsforbindelser.

En større andel – nemlig 42 procent – oplever imidlertid, at de racistiske eller diskriminerende bemærkninger kommer fra virksomhedens øvrige medarbejdere.

Selvom der i mange tilfælde måske kan være tale om en uskyldig joke eller et forsøg på at komme med en sjov bemærkning, er det et problem, som skal tages hånd om. Og det er et ledelsesansvar at gribe ind med det samme, hvis nogen oplever at blive diskrimineret, understreger Ledernes arbejdsmiljøchef.

- Det er ikke sikkert, at du som leder er til stede hver gang. Derfor er det vigtigt, at man skaber en åben kultur i virksomheden, hvor man tager sig af problemerne, når de opstår i stedet for at lade dem udvikle sig til eventuelle konflikter. Derudover er det vigtigt, at man som leder gør det okay at sige fra – altså gør medarbejderne opmærksomme på, at man skal sige fra, hvis ens grænser bliver overskredet og gøre det klart, at man som leder står bag dem, siger Lars Andersen.

Heldigvis står lederne også klar til at tage ansvar for at håndtere racisme og diskrimination på arbejdspladsen. I undersøgelsen er det nemlig 95 procent af lederne, der svarer, at det er en ledelsesmæssig opgave at håndtere diskrimination eller racisme over for medarbejdere.

Derudover svarer 94 procent af lederne, at de har et ansvar i forhold til at diskrimination eller racisme løses og håndteres professionelt og effektivt på deres arbejdsplads.

- Det er vigtigt, at man som virksomhed har klare retningslinjer i forhold til diskrimination, så ingen er tvivl om, hvad der er forbudt. Derudover er det en god idé at have en handlingsplan for, hvordan arbejdspladsen tackler diskrimination, hvis ansatte oplever at blive diskrimineret, siger Lars Andersen.

HVORDAN FOREBYGGER MAN BEDST RACISME OG DISKRIMINATION?

  • Gør virksomhedens holdning til diskrimination og racisme klar. Formuler en klar personalepolitik med fokus på trivsel.
  • Hav en god omgangstone og respekt for den enkelte.
  • Gør dig det klart, hvad du gør, hvis diskrimination og racisme alligevel opstår. Spørg dig selv, om du i stand til at håndtere disse udfordringer.
  • Lyt efter signaler og henvendelser fra medarbejdere og tag disse alvorligt.
  • Få overblik gennem samtaler med medarbejdere, arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser.
  • Etabler mulighed for at medarbejdere med problemer kan få kontakt og hjælp.
  • Fremstå selv som et godt eksempel. Undlad at deltage i aktiviteter, som vil kunne blive opfattet som diskrimination eller racisme eller tilløb her til.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk