Danskerne er positivt stemt over for coronakrisens hjemmearbejde

Næsten hver anden hjemmearbejdende dansker svarer, at det samlet set har været positivt for dem at arbejde hjemme under coronakrisen. 22 procent oplever dog det modsatte, viser ny befolkningsundersøgelse blandt fuldtidsbeskæftigede, som YouGov har gennemført for Lederne.

26. maj 2021

At blive sendt hjem på arbejde har været en øjenåbner for mange danskere. For selvom mange savner arbejdspladsen og samværet med kollegerne, så har coronakrisens pludselige og tvungne hjemmearbejde også givet en helt ny fleksibilitet, som særligt kvinderne og småbørnsfamilierne kan se fordele ved.

Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har gennemført for Lederne blandt 1.562 danskere over 18 år, som arbejder fuldtid eller mere end 30 timer ugentligt.

I undersøgelsen svarer 46 procent af de erhvervsaktive, som har arbejdet hjemmefra mindst én gang den seneste måned, at det samlet set har været en positiv oplevelse at arbejde hjemmefra under corona-epidemien, mens 22 procent vurderer, at det har været negativt for dem at skulle arbejde hjemmefra. 

Tallene overrasker ikke Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris:

- Uagtet om man har arbejdet meget eller lidt hjemmefra den seneste tid, har flere oplevet, at der er en stor fleksibilitet forbundet med at arbejde hjemme, og det giver helt nye muligheder for worklife-balancen og for løsningen af opgaver. Mange opgaver kan løses mere effektivt, fordi medarbejderen har tid og ro til at fordybe sig eller kan fordele sine arbejdstimer ud over dagen, siger hun.

Selvom mange er begejstrede for hjemmearbejdet, er det vigtigt, at virksomhederne og lederne ikke glemmer den gruppe af medarbejdere, som har vanskeligt ved at udføre arbejdet hjemmefra eller ikke trives med meget hjemmearbejde, understreger Ledernes administrerende direktør.

- Vi skal huske, at det er mere end hver femte, som ikke har haft gode oplevelser med hjemmearbejdet her under corona. Det er en stor gruppe – og dem må vi altså ikke tabe på gulvet. Nogle oplever frustrationer over ikke at kunne være i kontakt med sine kolleger på samme måde, fordi vi lige nu skal være adskilt. Det skal man som leder tage et ledelsesmæssigt ansvar for og være opmærksom på, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Der er en stor fleksibilitet forbundet med at arbejde hjemme, og det giver helt nye muligheder for worklife-balancen og for løsningen af opgaver.

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne.

For selvom hjemmearbejdet giver fleksibilitet, så er tvungen hjemmearbejde under corona-epidemien og muligheden for at arbejde hjemme, når det passer, to meget forskellige ting, lyder det.

- Vi ved, de fleste er begejstrede for muligheden for hjemmearbejde, når man selv kan styre det, men når det bliver ekstremt, og vi skal arbejde hjemmefra fuldtid, så mister man meget. Fraværet af det faglige og sociale samvær med kollegerne er blevet en mærkbar slagside ved hjemmearbejdet, som vi ikke mærkede på samme måde under første nedlukning, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kvinderne har været særligt glade for hjemmearbejdet under corona 

Går man et spadestik dybere i tallene og kigger på køn og familiesammensætning, er der en stor forskel i kvinder og mænds svar, ligesom familier med småbørn umiddelbart også er mere positivt stemt over for hjemmearbejdet end de øvrige familiegrupper. 

I undersøgelsen svarer 54 procent af kvinderne, at de er positivt stemt over for hjemmearbejdet, mens det blandt mændene er 40 procent.

Ser man på familiekonstellationer, så er småbørnsfamilier – det vil sige familier med børn i alderen 0-6 år – umiddelbart en smule mere begejstret for hjemmearbejdet under corona-epidemien end børnefamilier med børn over 6 år samt erhvervsaktive uden børn.

- For familier giver det generelt god fleksibilitet, hvis mor eller far har mulighed for at arbejde hjemmefra. Når vi så ser, at der er en lille forskel mellem småbørnsfamilierne og familier med lidt større børn, tror jeg, det handler om, at dem med lidt større børn samtidig har skullet køre hjemmeskole, hvilket har presset mange og gjort det sværere at passe jobbet. Derfor overrasker det mig faktisk en smule, at der stadig er så mange, som har haft positive oplevelser med at arbejde hjemmefra, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Flertal vil arbejde mere hjemmefra efter krisen

Selvom hjemmearbejde på fuldtid ikke nødvendigvis er lykken for særligt mange – hverken medarbejdere eller arbejdspladser – så ønsker et flertal af de erhvervsaktive danskere faktisk at arbejde mere hjemmefra, end de gjorde før corona-epidemien.

Det er således 51 procent, der svarer, at de efter corona-epidemien fremadrettet ønsker at arbejde mere hjemmefra, mens 35 procent ønsker at vende tilbage til samme niveau.

Tallet glæder Bodil Nordestgaard Ismiris:

- Det giver selvfølgelig fleksibilitet for de enkelte medarbejdere, men det viser også, hvor omstillingsparat vores arbejdsstyrke er i forhold til at omfavne den digitale omstilling. Øget hjemmearbejde i fremtiden kan være med til at give et kæmpe skub mod et mere bæredygtigt arbejdsmarked, hvor trivsel og klimahensyn – i form af mindre transporttid og færre firmarejser – går mere hånd i hånd. Samtidig kan vi se, at det særligt er kvinderne, som efterspørger muligheden for mere hjemmearbejde for at få mere balance i hverdagen. Så det her kan også åbne døren for endnu flere kvindelige ledere, hvis det bliver endnu mere tilgængeligt at lede på distancen, siger hun.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser

Presse- og analysekonsulent

Mobil: 2399 4962

E-mail: dib@lho.dk