Danske ledere har stresshåndtering og trivsel på agendaen

Mere end ni ud af ti ledere har løbende fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsbyrde, viser undersøgelse fra Lederne.

27. februar 2020

’Går alt som det skal for tiden?’. Det spørgsmål eller lignende stiller mange ledere ofte sine medarbejdere. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet YouGov har gennemført blandt 1.975 af Ledernes medlemmer.

Faktisk er det hele 94 procent af lederne i undersøgelsen, som svarer, at de løbende har en dialog med deres medarbejdere om deres trivsel og prioritering af opgaver.

Det er positivt, at så mange gerne vil vide mere om at forebygge stress. Det betyder, at lederne i stigende grad erkender, at stress kan og skal håndteres, før det kommer til en stress-sygemelding

Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne

- Tallene her viser, at ledere helt generelt interesserer sig for og arbejder med at forebygge stress. Det viser også, at de har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere, siger Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne.

I undersøgelsen er det tæt på alle ledere – nemlig 98 procent – som svarer, at de mener, at håndtering af stress blandt medarbejdere er en del af ledelsesopgaven.

Derfor har mange virksomheder også valgt at lade trivslen blandt medarbejderne være et parameter for, hvor godt lederen klarer sig. Tre ud af fire svarer, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad har trivslen i afdelingen med i den generelle ledervurdering på arbejdspladsen.

Stress1

Stress skyldes både arbejde og privatliv
I undersøgelsen bliver de 1.975 ledere også spurgt ind til, hvad der gør deres medarbejdere stressede – om det særligt er privatlivet eller arbejdet, der presser dem.

Her svarer 61 procent af lederne, at de mener, at hovedårsagen til stress er en kombination mellem arbejdsliv og privatliv, mens 13 procent siger, at det primært skyldes arbejdslivet. Kun 6 procent mener, at det hovedsageligt skyldes privatlivet.

- Når man rammes af stress, er det oftest en kombination af flere faktorer, så det er glædeligt at se, at så mange ledere er opmærksomme på, at stress ikke kun udløses af belastninger fra arbejdet eller kun fra belastninger i privatlivet. Det betyder, at de kan tage højde for det samlede billede i deres ledelse, hvilket er afgørende for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, siger Signe Tønnesen.

Stress2

Selvom lederne allerede arbejder hårdt på at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø ude i virksomhederne, så er mange stadig nysgerrige på at lære endnu mere om håndteringen af stressramte medarbejdere.

78 procent af de ledere, som ønsker mere viden, siger, at de gerne vil blive bedre til at spotte og håndtere stress, mens 60 procent gerne vil vide endnu mere om at forebygge stress. Derudover efterspørger 37 procent mere viden om, hvordan de får en medarbejder godt tilbage efter en stress-sygemelding.

- Når så mange ledere gerne vil vide mere om stress, viser det, at ledere er oprigtigt interesserede i medarbejdernes trivsel. Det overrasker ikke, at de fleste gerne vil kunne spotte og håndtere stress, for det er her, problemet bliver synligt for den enkelte leder. Samtidig er det meget positivt, at så mange gerne vil vide mere om at forebygge stress. Det betyder, at lederne i stigende grad erkender, at stress kan og skal håndteres, før det kommer til en stress-sygemelding. siger Signe Tønnesen.

Stress3

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk