Godt hver anden leder: Svært at finde medarbejdere i 2020

59 procent af de private ledere forventer, at det bliver et problem at skaffe arbejdskraft i 2020. Især rekruttering af faglærte bliver en udfordring, viser en stor spørgeundersøgelse blandt Ledernes medlemmer.

21. februar 2020

Lederne i det private ser frem til et år med stigende omsætning, stigende overskud og flere medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse blandt 10.652 ledere i den private sektor.

I undersøgelsen svarer knap to ud af tre, at de forventer stigende omsætning det kommende år, og næsten lige så mange venter stigende overskud. Kun omkring hver tiende venter fald i omsætning og/eller overskud. Med andre ord abonnerer de danske ledere ikke på budskabet om, at vi står på kanten af en krise.

- Hos Lederne forventer vi fortsat vækst men i et lavere tempo end tidligere. Det er bl.a. manglen på arbejdskraft, som trækker væksten ned, siger Niklas Praefke, cheføkonom hos Lederne.

I Ledernes undersøgelse svarer 36 procent af de private ledere, at de venter at øge antallet af medarbejdere i deres virksomhed, mens kun 12 procent venter at skære i medarbejderstaben. 

Figur 1. Ledernes forventninger til 2020, når det gælder: 

Graf
Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 10.652 besvarelser blandt ledere ansat i den private sektor. De er blevet spurgt om forventningerne til hhv. udviklingen i antal medarbejdere, omsætning og overskuddet i virksomheden. Spørgsmålet lød: ”Hvilke forventninger har du til følgende områder det næste år i dinvirksomhed?”. Kilde: Ledernes medlemsundersøgelse.

Stor udfordring at skaffe arbejdskraft
Det bliver en stor udfordring at skaffe den nødvendige arbejdskraft til næste år, svarer de private ledere.

Blandt samtlige 10.652 adspurgte svarer 59 procent, at de forventer, at det - generelt eller i en del tilfælde - bliver svært at rekruttere en eller flere af de medarbejdere, der bliver brug for næste år. Især faglærte bliver det en udfordring at tiltrække. Af de ledere, der venter at ansætte faglært arbejdskraft, svarer 55 procent, at de eller deres virksomhed i en eller anden grad får problemer med at finde egnede kandidater.

- Det er ærgerligt, at regeringen har vedtaget en finanslov, der isoleret set mindsker udbuddet af arbejdskraft, når lederne ude på virksomhederne i den grad har brug for arbejdskraft. I forvejen står over 30.000 job ubesatte på virksomhederne. Det er altså et akut problem, som politikerne skal prioritere højt. Hvis ikke, der bliver åbnet for mere udenlandsk arbejdskraft, må virksomhederne sige nej til ordrer. Dermed går Danmark glip af både indtjening og nye arbejdspladser, siger Niklas Praefke.

Figur 2. Forventer du/din virksomhed problemer med at rekruttere følgende arbejdskraft til din virksomhed det næste år?

Figur
Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 10.652 besvarelser blandt ledere ansat i den private sektor. De er  blevet spurgt om rekrutteringsudfordringerne næste år inden for forskellige medarbejdergrupper. Kilde: Ledernes medlemsundersøgelse.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk