Mit Lederne

Sprogudfordringer og bureaukrati besværliggør integration af ukrainske flygtninge

Sprogudfordringer og bureaukrati besværliggør integration af ukrainske flygtninge

17 pct. af de ledere, der har ansat ukrainske flygtninge, er overrasket over, hvor store sproglige udfordringer, de er stødt på. Mens de praktiske udfordringer, eksempelvis med at få bankkonto, også overrasker. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, som er gennemført i perioden 23. maj-1. juni 2022 blandt 1.186 privatansatte ledere.

16. juni 2022

Danske ledere vil gerne ansætte ukrainere, fremgår det af surveyen. Lidt over en ud af ti ledere har ansat ukrainske flygtninge, men for mange ledere har ansættelserne vist sig at medføre visse udfordringer.

Særligt sproget kan volde kvaler. 17 pct. af de ledere, der har ansat ukrainske flygtninge, svarer, at sproget har vist sig at være en større udfordring end ventet. Det skal ses i sammenhæng med, at kommuner og myndigheder har anslået, at blot 10 pct. af de ukrainske flygtninge taler engelsk.

- Det viser, at der er behov for yderligere indsatser for at gøre sprogbarriererne mindre. Det kan eksempelvis være i form af endnu mere fokus på engelskundervisning sideløbende med, at de er i arbejde, siger Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne.

Sprogudfordringerne kan endda vise sig at blive større i takt med, at flere ukrainere kommer i arbejde:

- Det er nærliggende at formode, at det er de ukrainske flygtninge med de bedste engelskkundskaber, der er kommet i arbejde først. Dermed kan sprogbarriererne vise sig at blive endnu større i takt med, at flere ukrainere kommer i arbejde.

Udover sproget støder lederne også på praktiske barrierer, når de ansætter ukrainere. 11,8 pct. er blevet overrasket over, hvor store de praktiske udfordringer er, når det gælder at få de nødvendige tilladelser fra det offentlige, mens 8,1 pct. har oplevet udfordringer med at få en bankkonto til ukrainske ansatte.

- Det er naturligvis dybt frustrerende, når bureaukratiet spænder ben for de gode intentioner og står i vejen for et ellers godt match mellem danske virksomheder og ukrainske flygtninge. Udfordringerne er blevet mindre, særligt efter de ukrainske flygtninge har fået lov til at arbejde, så snart de har ansøgt om opholdstilladelse. Men vi ser gerne, at processen speedes endnu mere op, og at det fx bliver lettere for de ukrainske flygtninge at oprette en dansk bankkonto og få et CPR-nummer.

Viljen til at hjælpe er stadig stor

Samlet viser undersøgelsen, at 11,5 pct. af lederne har ansat en eller flere ukrainske flygtninge, mens 21,9 pct. stadig overvejer det. Det er en lille stigning i forhold til en lignende undersøgelse fra marts, hvor knap tre ud af ti ledere svarede, at de allerede havde besluttet at ansætte ukrainske flygtninge eller overvejede at gøre det.

- Der er en stor velvilje blandt danske ledere til at ansætte og hjælpe de ukrainske flygtninge, der kommer til landet. Det er vigtigt, at vi fastholder dette momentum, for vi har en stor fælles udfordring foran os, siger Niklas Praefke med henvisning til, at 6.036 ukrainske flygtninge har tilmeldt sig Jobnet som ledig.

Lille gruppe har opgivet at ansætte ukrainske flygtninge

Trods den store velvilje har en lille gruppe af ledere opgivet at ansætte ukrainske flygtninge, selvom de ellers har forsøgt eller overvejet det. 42,9 pct. angiver, at de ikke kunne finde ukrainske flygtninge med de rette kvalifikationer, mens 31 pct. ikke kunne finde ukrainere med tilstrækkelige sprogkompetencer.

- Det er en lille gruppe, så vi skal passe på med at konkludere for hårdt på resultaterne. Men overordnet set er der udover sprogbarriererne en udfordring med at finde flygtninge med de rette kompetencer. Det kan skyldes, at der er stor forskel på det danske og det ukrainske uddannelsessystem. Derfor kan det være en udfordring at oversætte ukrainernes kompetencer til det danske arbejdsmarked. Og samtidig kan sprogbarriererne betyde, at de ukrainske flygtninge simpelthen ikke kan varetage de job, som ellers matcher deres kvalifikationer og kompetencer.

Niklas_Praefke_mini
Niklas Praefke
Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lederne.dk