Små virksomheder sakker bagud på investeringer

Det risikerer at koste små virksomheder dyrt, at der ikke er overskud til at investere tilstrækkeligt i fremtiden. Lempeligere afskrivningsregler kan hjælpe investeringslysten på vej.

13. august 2020

oekonomi

Siden finanskrisen har mindre virksomheder haft svært ved komme tilbage til samme investeringsniveau som før krisen, mens de større virksomheders investeringer er steget markant. I 2018 investerede større virksomheder godt 2,5 gange så meget per årsværk som de små og mellemstore virksomheder. Større virksomheder med 100 ansatte eller derover havde i 2018 investeringer for 184.000 kr. per årsværk, hvilket er en fordobling siden år 2000, jf. figur 1. Derimod er investeringsniveauet for mindre virksomheder med færre end 100 ansatte stort set uændret siden begyndelsen af perioden og ligger i dag på 73.000 kr. pr. årsværk.

Mange virksomheder har mistet både ordrer og omsætning. Det presser virksomhederne, og den store usikkerhed får dem typisk til at udskyde eller droppe investeringer. Det kan få store konsekvenser for dansk økonomi og den grønne omstilling

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne

Tallene bekymrer cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke: - Der behov for at få politisk fokus på, hvordan vi kan få de mindre virksomheder med. Fx ved at se på mere lempelige afskrivningsregler. Levetiden på computere og andet it-udstyr er relativt kort, og ofte oplever virksomhederne, at de stadig skattemæssigt må afskrive på it-udstyr, som ikke længere er i brug. Det kommer nemt til at bremse nye it-investeringer, så virksomhederne ikke er opdaterede, siger Niklas Praefke. Cheføkonomen bemærker, at det højere investeringsniveau i de større virksomhede også kan hænge sammen med, at der er flere virksomheder fra investeringstunge brancher så som medicinalbranchen blandt de store virksomheder.

Figur 1. Investeringer per årsværk fordelt på virksomhedsstørrelse
I private byerhverv, ekskl. ejendomshandel og udlejning. 1.000. kr.

graf

Coronakrisen kan føre til fald i investeringsniveauet
De seneste års stigende investeringslyst risikerer dog at falde over en bred kam som følge af coronakrisen. Det risikerer at skade både produktiviteten herhjemme og den grønne omstilling.

- Mange virksomheder har mistet både ordrer og omsætning. Det presser virksomhederne, og den store usikkerhed får dem typisk til at udskyde eller droppe investeringer. Det kan få store konsekvenser for dansk økonomi og den grønne omstilling, udtaler Niklas Praefke.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk