Rekrutteringsopgaver bremser væksten og tager ledernes tid

Mangel på arbejdskraft bremser væksten i virksomhederne og tager fokus fra andre ledelsesopgaver, viser en ny medlemsundersøgelse fra Lederne. Ledernes cheføkonom mener, at det kræver akut politisk handling at øge arbejdsudbuddet.

23. september 2021

Mangel på medarbejdere er den største udfordring for danske ledere, viser en survey blandt 1.269 privatansatte medlemmer af Lederne. Af surveyen fremgår det, at rekrutteringsproblemerne bremser væksten og tager fokus fra andre ledelsesopgaver.

Knap fire ud af fem erhvervsledere svarer, at de i en eller anden grad har oplevet problemer med at rekruttere det seneste halve år. Fem procent svarer endda, at de helt har opgivet at finde kvalificerede medarbejdere.

- Når man ser tallene, står det helt klart, at mangel på arbejdskraft bestemt ikke kun er et teoretisk problem. Det er i allerhøjeste grad alvor på virksomhederne. Når knap 45 procent af lederne i det private svarer, at det generelt er vanskeligt at rekruttere, står vi med et akut problem, siger Ledernes cheføkonom, Niklas Praefke.

Manglen på kvalificerede medarbejdere er begyndt at koste virksomhederne økonomisk, viser surveyen fra Lederne. Blandt de ledere, som har vanskeligt ved at rekruttere, svarer mere end halvdelen, at virksomhedens vækst er begrænset af mangel på medarbejdere.

- Vi står i en helt uholdbar situation, hvor manglen på medarbejdere koster vækst og velstand. Det kalder på politisk handling her og nu. Politikerne bliver nødt til at gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere kvalificerede medarbejdere, både fra udlandet og fra gruppen af danskere, som ikke er på arbejdsmarkedet eller kun arbejder deltids, siger han.

Lederne foreslår blandt andet, at politikerne gør det lettere at hente ansatte fra lande uden for EU. I dag er der krav om, at ansatte fra såkaldt tredjelande kun må rekrutteres til job, hvor lønnen er på mindst 445.000 kr. om året. Den beløbsgrænse foreslår Lederne sænket til 360.000 kr.

- Det vil gøre det lettere at hente både faglært og specialiseret arbejdskraft, som der er så stor mangel på, fra udlandet. Desuden bør politikerne gøre det mere økonomisk attraktivt for mennesker, der bor i Danmark, at tage et arbejde. Det kan politikerne blandt andet gøre ved at øge beskæftigelsesfradraget og ved at afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen, siger Niklas Praefke.

Tager tid fra andre ledelsesopgaver

Rekrutteringsvanskelighederne bremser ikke kun virksomhedernes vækst. De stjæler også ledernes tid, viser surveyen.

Knap hver anden leder svarer, at de bruger mere tid på rekrutteringsopgaver i dag end for to år siden - før coronakrisen ramte. Og det går ud over andre ledelsesopgaver. 

Det er mange dyre timer, lederne i dag bruger på at finde kvalificerede medarbejdere. Det kommer nemt til at tage tid fra vigtige ledelsesopgaver, som fx medarbejderudvikling og igangsætning af nye projekter, som kan være afgørende for virksomhedens fremdrift, siger Niklas Praefke.

De største ledelsesudfordringer

De ledere, der har deltaget i surveyen er blandt andet blevet bedt om at svare på, hvilke tre udfordringer, der fylder mest lige nu.

Mangel på medarbejdere er den største udfordring, som fire ud af ti ledere peger på. På andenpladsen kommer mangel på materialer, som godt 28 procent peger på. På tredjepladsen finder man endnu et punkt, der handler om medarbejderne, nemlig vanskeligheder med at fastholde medarbejdere, som godt 20 procent peger på.

 

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk