Rekruttering af medarbejdere

Rapporten fokuserer på at afdække tendenser omkring anvendelse af værktøjer og metoder i forbindelse med rekrutteringsprocessen, samt afdække, hvilke uddannelsesbehov AMU-målgruppens ledere og medarbejdere, der til dagligt arbejder med rekruttering, har i relation til rekruttering.

01. april 2008

Den samlede analyse fokuserer på at kortlægge kompetencebehovene inden for rekruttering med henblik på at sikre, at de nyeste tendenser og kompetencebehov inden for rekruttering indarbejdes i nye og/eller eksisterende AMU-uddannelsesmål.

I denne analyse fokuseres der på:

  • Rekrutteringsprocessen
  • Rekrutteringsudfordringer
  • Rekruttering af nye grupper af medarbejdere

Se hele undersøgelsen (pdf)