Trods succes med hjemmearbejde: Mange medarbejdere vil tilbage på arbejdspladsen

Flere tusind medarbejdere har nu arbejdet hjemmefra i snart to måneder, og selvom hjemmearbejdet har vist sig at være en stor succes, så er mange ivrige efter at komme tilbage på arbejdspladsen, viser undersøgelse fra Lederne.

13. maj 2020

Flertallet af ledere oplever medarbejdere, som er ivrige efter at komme tilbage på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse, som Lederne har lavet blandt mere end 1.100 ledere.

I undersøgelse har 672 ledere svaret, at de fortsat har medarbejdere, som arbejder hjemmefra. Blandt dem angiver tre ud af fire, at de har medarbejdere, som meget gerne vil tilbage og arbejde på arbejdspladsen.

- Vi har været dygtige til at arbejde på distancen, og coronakrisen har vist, hvor meget mere fleksibelt, vi kan arbejde. Men det er helt naturligt, at mange savner at kunne tage del i det sociale og faglige fællesskab på arbejdspladsen og kunne fejre succeser sammen, siger Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne.

ivrige_medarbejdere

Hjemmearbejdet har været en stor succes

I samme undersøgelse er lederne blevet spurgt ind til, hvor godt hjemmearbejdet har fungeret og hvordan medarbejdernes produktivitet har været hjemmefra.

Her svarede 78 procent, at hjemmearbejdet har fungeret godt eller meget godt, mens 68 procent – altså godt syv ud af ti – har oplevet samme eller højere produktivitet end normalt blandt sine hjemmearbejdende medarbejdere.

Det viser, at hjemmearbejdet på mange måder har været en stor succes under den nuværende coronakrise. Og det tyder på, at arbejdet godt kan foregå mere digitalt i fremtiden, mener Lars Andersen.

- På den måde kan krisen blive et vigtigt element i forhold til at styrke digitaliseringen i dansk erhvervsliv. Men vi er sociale mennesker, som henter en stor del af vores energi og engagement gennem det at skabe og dele succeser og resultater sammen med gode kolleger og ledere. Derfor har fællesskabet på arbejdspladsen en helt naturlig betydning for arbejdsglæden – og arbejdsglæden og engagement er fremtidens bæredygtige brændstof, som moderne virksomheder er skabt af, siger han.

Hvordan har du oplevet/oplever du, at hjemmearbejde har fungeret/fungerer? (%)

Meget godt/Godt 78 
Hverken godt eller dårligt 14
Meget dårligt/Dårligt
Ved ikke 3

Kilde: I spørgsmålet indgår svar fra 790 ledere, som pt. har eller har haft hjemmearbejdende medarbejdere. Svarene er indsamlet fra 28. april til 1. maj, da dele af undersøgelsen blev lukket før den 3. maj.

Har du, i den tid dine medarbejdere har arbejdet hjemmefra, oplevet en stigning eller et fald i deres produktivitet? (%)

Stor stigning/Stigning 13 
Hverken stigning eller fald 55 
Stort fald/Fald  25
Ved ikke 7
Kilde: I spørgsmålet indgår svar fra 790 ledere, som pt. har eller har haft hjemmearbejdende medarbejdere. Svarene er indsamlet fra 28. april til 1. maj, da dele af undersøgelsen blev lukket før den 3. maj.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk