Mange ledere bruger test under rekruttering

Det er meget normalt at anvende tests, når der skal ansættes nye medarbejdere, viser undersøgelse fra Lederne. Er det en leder eller vidensarbejder, der skal ansættes, bruger mere end hver anden leder tests.

03. marts 2020

En personlighedstest eller en faglig test kan være et godt værktøj, når der skal rekrutteres nye kræfter til virksomheden. Derfor bruger flere og flere ledere i dag tests, når en ny medarbejder skal ansættes.

I en undersøgelse, som Lederne har foretaget blandt 1.563 ledere i den private sektor, er det tæt på hver anden leder, som svarer, at vedkommende anvendte en personlighedstest, faglig test eller begge i forbindelse med den seneste ansættelse af en medarbejder eller lederkollega.

I specialiseret arbejde eller ledelsesarbejde kan det have en afgørende betydning for den enkeltes performance – og derfor også virksomhedens bundlinje – hvilke præferencer, drivkræfter og tilgange de forskellige kandidater har til arbejdet

Simona Panowski, karriererådgiver hos Lederne.

- Det er til begge parters fordel, at rekrutteringsprocessen er grundig. For en fejlrekruttering er dyr for virksomheden og opslidende for den enkelte kandidat. En test kan bruges til at vurdere, hvordan den enkelte matcher jobbet både fagligt og personlighedsmæssigt og er derfor et godt afklaringsværktøj for begge parter i jobsamtalen, siger Simona Panowski, der er karriererådgiver hos Lederne.

Lederne giver da også udtryk for, at de har gavn af de forskellige tests. 59 procent af lederne svarer, at de har meget stor gavn eller stor gavn af testene, mens 35 procent siger, de har nogen gavn af testene. Kun 5 procent siger, de har mindre gavn af de forskellige tests.

LÆS OGSÅ: Godt hver anden leder: Svært at finde medarbejdere i 2020

En faglig test, såsom en færdighedstest eller kognitiv test, kan være med til at afklare, om kandidaten har de nødvendige kompetencer til at varetage det opslåede job, mens en personlighedstest er en god måde for virksomheden at få indblik i de personlige egenskaber hos kandidaten, som ikke nødvendigvis kommer frem til jobsamtalen.

- En personlighedstest kan give forskellige beskrivelser af og hypoteser om dine værdier, holdninger, adfærdsmønstre eller præferencesystem, som ligger bag dine typiske måder at tænke, handle og reagere på. Derfor skal personlighedstesten heller ikke ses som en facitliste, men som et værktøj, hvor man bliver klogere på sig selv – og virksomheden bliver klogere på én, siger Simona Panowski.

Størst brug af tests i ledelses- og vidensarbejde
Skal der ansættes en leder med personaleansvar, har to ud af tre ledere gjort brug af en faglig test eller personlighedstest i forbindelse den seneste ansættelse, mens seks ud af ti gør brug af tests, hvis det er en stilling, der kræver en medarbejder med en videregående uddannelse.

- I specialiseret arbejde eller ledelsesarbejde kan det have en afgørende betydning for den enkeltes performance – og derfor også virksomhedens bundlinje – hvilke præferencer, drivkræfter og tilgange de forskellige kandidater har til arbejdet, og derfor giver det god mening, at tests er meget udbredt i netop de grupper, siger Simona Panowski.

personlighedstest

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser

Presse- og analysekonsulent

Mobil: 2399 4962

E-mail: dib@lho.dk