Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017

Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske resultater på deres egne virksomheder.

29. maj 2017

68 procent forventer stigende omsætning det næste halve år, mens 24 procent tror, at den vil være uændret. Otte procent forventer faldende omsætning. Når det gælder produktion og overskud forventer seks ud af ti, at produktion og overskud stiger, og 54 procent forventer stigende eksport.

 

46 procent af lederne regner med, at antallet af medarbejdere stiger, 42 procent regner med, at antallet af medarbejdere forbliver uændret, og 13 procent forventer færre ansatte. Det er blandt faglærte og medarbejdere med en videregående uddannelse, hvor flest ledere forventer en stigning.

Se hele undersøgelsen her (pdf)