Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2016

Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske resultater på deres egne virksomheder.

30. maj 2016

67 procent forventer stigende omsætning det næste halve år, mens 27 procent tror, at den vil være uændret. Seks procent forventer faldende omsætning. Når det gælder produktion og overskud forventer mere end seks ud af ti, at produktion og overskud stiger, og 56 procent forventer stigende eksport.