Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2012

Undersøgelsen viser, at  Ledernes forventninger til udviklingen på deres virksomheder det næste halve år er mere positive end de var for et halvt år siden.

16. maj 2012

Over halvdelen af lederne forventer stigning i overskud og omsætning (56 og 57 pro-cent), og blandt de eksporterende virksomheder forventer 51 procent vækst i eksporten. Kun omkring 10 procent af lederne forventer fald i deres virksomheds omsætning, overskud eller eksport.

På beskæftigelsesområdet forventer 19 procent af lederne at gå ind til en periode med stigning i beskæftigelsen. 69 procent forventer omtrent uændret beskæftigelse i deres virksomhed, mens 12 procent forventer et fald.

Ledernes vurderinger af hvilke konkrete tiltag, der vil blive gennemført det kommende halvår i forhold til størrelsen af medarbejderstaben, produktionsniveau og investeringer er mere positive end i december 2012.

Virksomhederne planlægger en lang række ændringer, hvoraf den hyppigste er at indgå nye samarbejder og introducere nye produkter.

Se hele undersøgelsen (pdf)