Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2013

Ledernes forventninger til udviklingen på deres virksomhed det næste halve år er positive, men dog mindre positive end for et halvt år siden, viser undersøgelsen.

14. december 2012

Den sammensatte konjunkturindikator er faldet fra indeks 35 for 2. halvår 2012 til indeks 15 for 1. halvår 2013.

Undersøgelsen viser, at knap halvdelen af lederne forventer stigning i overskud og omsætning. Cirka hver fjerde leder forventer fald i deres virksomheds omsætning eller overskud, og 14 procent af de eksporterende virksomheder forventer fald i eksporten.

På beskæftigelsesområdet er forventningerne mere pessimistiske. 14 procent forventer en stigning i beskæftigelsen, mens 24 procent forventer et fald. 62 procent forventer uændret beskæftigelse.

Halvdelen af virksomhederne forventer at øge produktionen, hvilket er 6 procentpoint mindre end for et halvt år siden. 29 procent forventer at foretage flere investeringer end sidste halvår. Det er på samme niveau som for et halvt år siden. Der er dog også 30 procent, der forventer at udskyde eller fravælge planlagte investeringer.

Se hele undersøgelsen (pdf)