Ledernes forventninger til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008

Undersøgelsen peger blandt andet på, at mange ledere mangler tilstrækkelige kvalifikationer, der skal bruges, når man skal rekruttere de rigtige medarbejdere.

01. maj 2008

Manglen på kvalificeret arbejdskraft giver mange problemer. Mange virksomheder må ansætte medarbejdere med lavere kvalifikationer end de ønsker, de bruger megen tid på oplæring og får ikke de optimale resultater. Der arbejdes over, men det undgås alligevel ikke, at der må afvises ordrer.

At skaffe mere arbejdskraft er en af tidens største udfordringer. Undersøgelsen viser en række af de problemer virksomhederne oplever og de løsninger, de søger at gennemføre.

Et specielt emne der peges på i undersøgelsen er spørgsmålet om at udvikle fremtidens ledere. Kun hver fjerde virksomhed gør en målrettet indsats for at finde og uddanne medarbejdere med talent eller interesse for et kommende lederjob. Det ses tydeligt, at virksomheder, der aktivt udvikler kommende ledere, også i langt højere grad end andre kan rekruttere ledere med erfaring fra virksomheden.

Se hele undersøgelsen (pdf)