Ledernes forventninger til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009

Det samlede billede er negativt, når man ser på ledernes forventninger til det næste halve år for deres virksomhed. Forventningerne er ændret særdeles meget i negativ retning i løbet af det sidste halve år, viser undersøgelsen.

01. december 2008

På samtlige områder er der flere ledere, der forventer tilbagegang end der forventer vækst, mens det for et halvt år siden var omvendt. Det viser sig i, at alle dele i indekset for konjunkturforventning i december har negativt fortegn (tilbagegang), mens de i april alle havde positivt fortegn (vækst).

Der er forventninger om fald i beskæftigelsen for alle faggrupper – dog klart mindst for ledere.

Forventningerne til overskud, omsætning og eksport er skruet særdeles kraftigt ned.

Se hele undersøgelsen (pdf)