Ledernes forventninger om konjunktur 1. halvår 2011

Set i lyset af ledernes forventninger til det næste halve år er vurderingen, at virksomhederne langsomt er på vej ud af den økonomiske krise.

01. december 2010

Ledernes forventninger til udviklingen på deres virksomhed det næste halve år ligger på nogenlunde samme niveau, som ved foregående måling i april, med en samlet fremgang i den sammensatte konjunkturindikator fra indeks 32 i april 2010 til indeks 33 i december 2010.

Det er de samme tiltag som lederne tager i anvendelse på virksomhederne det næste halve år, som for et halvt år siden. Der er 25 procent af virksomhederne, der forventer at have ansættelsesstop og 26 procent, der forventer at skære ned i medarbejderstaben det næste halvår, tallene er stort set identiske med tallene i april 2010.

Forventningerne til det kommende halvår er, at 38 procent af virksomhederne vil udvide medarbejderstaben. Der er meget få, der forventer at få problemer med at rekruttere.

Når det gælder forventningerne til omsætning og overskud ses stadig en spirende tro på bedre tider. Over halvdelen af lederne forventer, at omsætningen og overskuddet stiger.

Se hele undersøgelsen (pdf)