Lederens vurderinger vedrørende klima og miljø

Lederne ser den økonomiske og finansielle krise samt de demografiske ændringer som de største udfordringer i de kommende år, mens klimaforandringer, mangel på kvalificeret arbejdskraft og arbejdsløshed ses som væsentligt mindre udfordringer, viser undersøgelsen.

30. november 2009

Som opfølgning på en tidligere undersøgelse om virksomhedernes sociale ansvar, CSR, spurgte Lederne forud for klimatopmødet i København en gruppe medlemmer om en række forhold vedrørende virksomhedernes indsatser og vurderinger i forhold til klima og miljø.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet:

  • 68 procent mener, at den økonomiske og finansielle krise vil få afgørende eller stor betydning, 49 procent af virksomhederne mener det samme gælder klimaforandringerne.
  • 38 procent af virksomhederne inddrager allerede nu altid eller ofte klimaforandringer i deres produktudvikling. 33-36 procent gør det samme i fht. salg og markedsføring, bygninger og materiel og produktionsmetoder.
  • 73 procent af virksomhederne har fokus på at nedbringe påvirkningen af miljøet, herunder klimaet, fra deres produktion, produkter og services.
  • Den økonomiske og finansielle krise har ikke haft negativ betydning for virksomhedernes miljøaktiviteter, faktisk har 20 procent af virksomhederne øget deres miljøaktiviteter, mens kun 10 procent har formindsket dem.

Se hele undersøgelsen (pdf)